ZAKOŃCZENIE LITURGICZNE W SZKOLE BIBLIJNEJ IM. ŚW. HIERONIMA W RADOMIU

ZAKOŃCZENIE LITURGICZNE W SZKOLE BIBLIJNEJ IM. ŚW. HIERONIMA W RADOMIU

 

 

Dnia 7 czerwca  2020 r., w pierwszą niedzielę miesiąca w kościele pw. Chrystusa Kapłana (kościół przy seminarium) w Radomiu, odbyło się liturgiczne zakończenie roku formacji biblijnej w Szkole Biblijnej dla Dorosłych im. św. Hieronima w Radomiu. O godz. 17 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, której przewodniczył ks. dr Jacek Kucharski-rektor szkoły oraz jej Wykładowcy: ks. lic. Tadeusz Mazur i ks. lic. Michał Faryna. W homilii ks. Kucharski powiedział między innymi: „Kiedy słuchamy dziś w Liturgii Bożego Słowa o Mojżeszu rozmawiającym z Bogiem na górze, to możemy powiedzieć, że jesteśmy po blisko trzech tysiącach lat od tamtych wydarzeń mądrzejsi i bardziej szczęśliwsi od niego. Mojżeszowi Bóg objawił, że jest Bogiem jednym pełnym łaski i wierności. A my wiemy o Bogu o wiele więcej. Bóg pozwolił nam poznać całą prawdę o sobie, że jest Bogiem w Trójcy. Tą prawdę zgłębialiśmy podczas naszych wykładów poznając postać i myśl św. Pawła Apostoła. To on uczył nas o najgłębszej tajemnicy Boga w Trójcy. Dziękujemy dziś Bogu za ten czas. Za prawdę o Bogu miłości, miłosierdzia i przebaczenia, Synu Zbawicielu i Duchu Świętym dawcy wielorakich darów i charyzmatów. Pozostanie w nas na zawsze prawda o Kościele, którą pozostawił nam w Listach Pasterskich, o tym, że Kościół w którym jesteśmy „jest Kościołem Boga żywego, filarem i  podporą prawdy” (1 Tm 3,15 ) i dlatego jest godzien naszej miłości i trwania w nim”. Po zakończeniu mszy św. ks. Kucharski podziękował wszystkim wykładowcom, tj. dr. Leszkowi Wianowskiemu, ks. lic. Tadeuszowi Mazurowi i ks. lic. Michałowi Farynie za wygłoszone prelekcje. Podkreślał solidność przykładu i wielką komunikacyjność, przez co wykłady spotykały się z bardzo życzliwym przyjęciem słuchaczy. Wyraził podziękowanie wszystkim słuchaczom za ich pilną obecność. Podkreślił też, że łączy ich głęboka więź międzyludzka, ale też pragnienie poznawania Słowa Bożego. Szczególne podziękowania złożył na ręce pani Jadwigi Odzimek-sekretarz szkoły za jej pomoc w prowadzeniu spraw administracyjnych. Ks. mgr. Rafałowi Widulińskiemu -dyrektorowi ekonomicznemu Wyższego Seminarium Duchownemu w Radomiu i jednocześnie proboszczowi kościoła, w którym sprawowana była liturgia za wielką życzliwość i pomoc w organizacji wszystkich wydarzeń związanych z obecnością Szkoły Biblijnej dla Dorosłych. Na czas wakacji udzielił słuchaczom błogosławieństwa. Rektor szkoły zapowiedział także tematykę przyszłorocznych wykładów. Będą nimi zagadnienia dotyczące człowieka w ujęciu najnowszego dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej „Czym jest człowiek? (Ps 8,5)”.