ZAKOŃCZENIE WYKŁADÓW W SZKOLE BIBLIJNEJ DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

ZAKOŃCZENIE WYKŁADÓW W SZKOLE BIBLIJNEJ DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

W niedzielę 13 czerwca br. odbyło się uroczyste zakończenie wykładów w Szkole Biblijnej dla Dorosłych im. św. Hieronima w Radomiu. Po miesiącach pracy zdalnej na platformie Skype, wobec poprawiającej się sytuacji epidemicznej
w kraju, można było wreszcie się spotkać. Spotkanie rozpoczął tradycyjnie
o godz. 17.00 wykład dr Leszka Wianowskiego pt. Bóg jako Pan dziejów. Po wykładzie, który z racji na zachowanie przepisów epidemicznych miał miejsce w kościele przy seminarium, słuchacze szkoły spotkali się na tradycyjnej kawie. Atmosfera tego spotkania była niepowtarzalna. Miesiące braku możliwości kontaktów wyczuwało się w gorących, toczących się przy stole rozmowach. Przewijała się w nich nieukrywana radość, że wreszcie możemy się spotkać. Słuchacze szkoły dzielili się również przeżyciami związanymi z pandemią. Wielu z nich przeszło Covid 19. Aktualnie kilka osób przebywa jeszcze na kwarantannie. „Ale najważniejsze, że jesteście, że udało się uratować wykłady
i wspólnotę” – mówił ks. Kucharski inicjator i rektor szkoły.  O godz. 19 w kościele pw. Chrystusa Kapłana znajdującym się przy Wyższym Seminarium Duchownym odbyła się Eucharystia kończąca rok wykładów. Jej przebieg był jednak niecodzienny. Wraz z Wykładowcami szkoły koncelebrowało ją pięciu neoprezbiterów: ks. Dominik Idziak, ks. Krystian Korba, ks. Dominik Kowalewski, ks. Kacper Piotrowski-Stajniak i ks. Krzysztof Wiśniewski Cor. Były to dla nich niecodzienne kolejne „Prymicje”, jak mówili, tym razem we wspólnocie szkoły, z którą są bardzo związani. Wszyscy oni, podobnie jak nowowyświęceni diakoni diecezji radomskiej, tj. Damian Gajownik, Filip Kochanowski, Emil Komorek i Artur Spasiński byli zaangażowani w Kleryckim Kole Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej wspomagając moderatora
w apostolacie biblijnym w diecezji, uczestnicząc w wykładach, dbając o ich przebieg. Ks. Kucharski zwracając się do neoprezbiterów przywołał postać wielkiego teologa Karla Rahnera, któr zapytany: jaki powinien być, i jak ma wyglądać kapłan jutra, by mógł sprostać w jakiejś mierze swemu powołaniu odpowiedział: „Nie będzie mógł legitymować się Kościołem. Będzie musiał o Kościele świadczyć”. Kapłan, mówił dalej ks. Kucharski –  musi czuwać, żeby świat był wrażliwy na Boga. Musi być tym, który stoi: niezłomny w obliczu nurtów epoki. Nieugięty w prawdzie. Kapłan musi być prawy, nieustraszony i dla Pana gotowy znosić również zniewagi. Pamiętajcie – mówił ks. Kucharski - nawiązując do słów Papieża Benedykta XVI: „Musisz wiedzieć, w co wierzysz. Musisz pojmować  Twoją wiarę tak precyzyjnie jak informatyk zna system operacyjny komputera. Musisz ją opanować jak dobry muzyk swoją partię utworu. Tak, musisz być zakorzeniony w wierze jeszcze bardziej niż pokolenie Twoich rodziców, aby z mocą i zdecydowanie stawić czoła wyzwaniom i pokusom tego czasu. Potrzebujesz  Bożej pomocy, aby Twoja wiara nie wyparowała tak jak krople rosy na słońcu, jeśli nie chcesz ulec pokusie konsumpcjonizmu, jeśli nie chcesz przejść obojętnie obok zdanych na czyjąś łaskę i zostawić bez pomocy ludzi w potrzebie” (YOUCAT Polski, s. 9). Dalej nie ulegajcie nigdy złudzeniu,  że kapłan jest dzisiaj już światu niepotrzebny. Nie myślcie o kapłaństwie, że to stracone życie. Bądźcie zawsze dobrymi ludźmi, idźcie do ludzi jako kapłani, nie urzędnicy, ale słudzy. Niech nigdy słowami papieża Franciszka nie przeszkadza Wam zapach owiec, do których zostaniecie posłani. Dzisiaj klękając przed Wami i prosząc  o prymicyjne błogosławieństwo proszę każdego z Was słowami św. Pawła Apostoła, które kierował do Tymoteusza: „Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono”  bo wiesz od kogo się nauczyłeś… Głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę, wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu z całą cierpliwością w każdym nauczaniu” (2 Tm 3,14; 4,2). Na zakończenie mszy św. księża neoprezbiterzy udzielili wszystkim prymicyjnego błogosławieństwa. Ks. Kucharski w ramach podziękowań wręczył od stowarzyszenia księżom neoprezbiterom „Nowy Leksykon Biblijny”
z nadzieją, że służył im będzie w kapłańskim nauczaniu i szerzeniu apostolatu biblijnego w diecezji. Pogratulował też nowym diakonom w osobach: Damiana Gajownika oraz Emila Komorka przyjętych 12 czerwca br. święceń diakonatu, życząc im owocnej służby w radomskim kościele. Serdeczne podziękowania złożył też na ręce wykładowców szkoły: dr Leszka Wianowskiego, ks. lic. Tadeusza Mazura, ks. lic. Michała Faryny i ks. mgr Daniela Wiechecia za prowadzone zdalnie zajęcia, wielkie zaangażowanie i wspaniałą współpracę w gronie wykładowców szkoły. Ks. Kucharski podziękował na końcu wszystkim słuchaczom Szkoły Biblijnej dla Dorosłych za ich wytrwałość pomimo trudnego czasu epidemii oraz gorliwość w poznawaniu Objawienia Bożego obecnego na kartach Biblii. Kończąc powiedział do nich: Tegoroczne wykłady nie kończą naszych spotkań, jeśli Bóg pozwoli zapraszam już dziś na kolejny rok wykładów, które zainaugurujemy 10 października br., tradycyjnie w drugą niedzielę miesiąca. Po słowach moderatora głos zabrali szczęśliwi słuchacze szkoły, dziękując ks. Kucharskiemu i wszystkim Wykładowcom za to, że nie zostawili ich w trudnym czasie epidemii, ale byli z nimi choć w wymiarze online. Słuchacze dziękowali im też za wielki zapał, gorliwość, punktualność prowadzonych wykładów. To będzie owocować w nas. A my przeniesiemy ten zapał na nasze dzieci i wnuki. Całość radosnego spotkania zostało upamiętnione na wspólnym zdjęciu.