BISKUP MAREK ZE SZKOŁĄ BIBLIJNĄ DLA DOROSŁYCH

BISKUP MAREK ZE SZKOŁĄ BIBLIJNĄ DLA DOROSŁYCH

W drugą niedzielę miesiąca tradycyjnie spotkali się, jak co miesiąc na wykładach, słuchacze Szkoły Biblijnej dla Dorosłych im. św. Hieronima w Radomiu. Spotkanie 9 stycznia br., miało jednak inny, wyjątkowy i świąteczny charakter. Po dwóch wykładach w auli św. Jana Pawła II, słuchacze szkoły udali się na refektarz Wyższego Seminarium Duchownego, aby spotkać się bożonarodzeniowo z Pasterzem Diecezji Ks. Bp. Markiem Solarczykiem. Spotkanie rozpoczął śpiew kolędy „Wśród nocnej ciszy”, po którym słowo powitania do zebranych wypowiedział rektor szkoły ks. dr Jacek Kucharski. Ks. Bp Marek Solarczyk pobłogosławił opłatki i skierował do wykładowców i słuchaczy Szkoły Biblijnej słowa życzeń. Podkreślał w nich niezwykłą wagę pogłębiania wiedzy biblijnej, a zwłaszcza kształtowania w sobie kultury biblijnej. Studiowanie Biblii pozwala nam jeszcze głębiej rozumieć sens i wagę tajemnicy Wcielenia Bożego Syna, a przez to stawać się dla siebie i innych żywym świadectwem zamieszkania Boga pośród nas.  Wypowiedział słowa radości z faktu istnienia w diecezji radomskiej Szkoły Biblijnej, która prowadzona jest pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II. Słowa życzeń wypowiedzieli następnie przedstawiciele Szkoły Biblijnej. Podziękowali na początku za patronat jaki sprawuje Bp Marek nad Szkołą Biblijną. Życzyli Pasterzowi Diecezji, aby sam żyjąc pięknem Bożego Słowa na co dzień i wypowiadając za nie Panu Bogu słowa wdzięczności, prowadził powierzonych sobie wiernych do odkrywania Bożej miłości poprzez nieustanną lekturę i komentowanie Bożego Słowa. Wręczyli Pasterzowi upominek, którym były sanie ze słodkim rzemieślniczo wykonanym piernikiem. Łamaniu się opłatkiem towarzyszył śpiew kolęd, których akompaniament zapewnił ks. prof. Andrzej Zarzycki - wykładowca muzyki i śpiewu w seminarium. Podczas agapy przy stole rektor Szkoły ks. Jacek Kucharski zapoznał ks. bpa Marka Solarczyka z krótką historią Szkoły Biblijnej dla Dorosłych. Istnieje ona – mówił ks. Kucharski- od 2014 roku, w minionym roku minęło siedem lat jej istnienia. Zapoczątkowały ją wykłady w parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu w Sali Rycerskiej w podziemiach kościoła. Zaczynaliśmy od 25 słuchaczy, ale wkrótce okazało się, że zaczęło brakować miejsca dla coraz to nowych słuchaczy Szkoły. Po dwóch latach ks. Kucharski zdecydował o przeniesieniu Szkoły i poprosił władze seminarium, aby mogła ona funkcjonować w jego murach. W ciągu tych siedmiu lat doszliśmy do 120 słuchaczy. Wykładów i pracy Szkoły nie przerwała  pandemia koronawirusa. Aby zapewnić ich ciągłość przeszliśmy na platformę Skype’a. Wykłady prowadzone zdalnie to nie to samo – podkreślał ks. Kucharski – co spotkania na żywo w seminarium. Cieszy nas zatem fakt, że dzisiaj, pomimo trudów sanitarnych tylu słuchaczy jest z nami. Aktualnie wykłady w Szkole poza mną – mówił ks. Kucharski - prowadzą: dr Leszek Wianowski, ks. mgr lic. Tadeusz Mazur, ks. mgr lic. Michał Faryna i ks. mgr Daniel Wiecheć. Stanowimy doskonały team, co czują i widzą nasi słuchacze. Jestem im za to bardzo wdzięczny – podkreślał ks. Kucharski. Księże Biskupie Marku Szkoła Biblijna dla Dorosłych to poza wykładami, kształtowaniem kultury biblijnej, wspaniała rodzina. Wszyscy czują się w Szkole bardzo dobrze, a tym samym jesteśmy wciąż otwarci na nowych słuchaczy. Do naszej Szkoły można zawsze dołączyć. Na koniec ks. Kucharski nadmienił, że znane są już plany wykładowe Szkoły na nowy rok akademicki. Będzie to tematyka biblijnej rodziny. Tym samym Szkoła Biblijna wpisze się w aktualny rytm życia Kościoła powszechnego, który żyje ogłoszonym przez papieża Franciszka „Rokiem Rodziny”. Podczas opłatkowego spotkania był również czas na osobiste świadectwa słuchaczy szkoły. Błogosławieństwo Księdza Biskupa Marka oraz śpiew kolędy „Bóg się rodzi” zakończyło bożonarodzeniowe spotkanie Biskupa Marka z wykładowcami i słuchaczami Szkoły Biblijnej dla Dorosłych w Radomiu.