WYKŁADY W SZKOLE BIBLIJNEJ - 13. 02. 2022

WYKŁADY  W SZKOLE BIBLIJNEJ

13 lutego  2022 R.

program:

 

Godz. 17.00-17.45 – Prorok Jonasz i diaspora asyryjska - ks. Jacek Kucharski

Godz. 17.45-18.00 – Przerwa kawowa

Godz. 18.00-18.45. – Dzieje Babilonu na tle historii zbawienia dr Leszek Wianowski

Godz. 19.00-19.45. – Prorok Sofoniasz i jego nauka – ks. mgr lic. Tadeusz Mazur

Miejsce wykładów: Wyższe Seminarium Duchowne
w Radomiu, ul. Młyńska 23/25; aula im. św. Jana Pawła II
 

Szczęść Boże i owocnego studium

Rektor Szkoły Biblijnej dla Dorosłych
z Wykładowcami