ZAKOŃCZENIE ROKU W SZKOLE BIBLIJNEJ DLA DOROSŁYCH

W niedzielę 11 czerwca 2023 roku odbyło się ostatnie spotkanie słuchaczy Szkoły Biblijnej dla Dorosłych im. Św. Hieronima w Radomiu. Początek spotkania podyktował program tegorocznych wykładów. Punktualnie o 17.00 dr Leszek Wianowski rozpoczął ostatni wykład poświęcony Hymnowi o „miłości małżeńskiej” w l Kor 13. Kolejnym punktem spotkania była Msza Św. dziękczynna za czas tegorocznych wykładów. Celebrowali ją dwaj tegoroczni neoprezbiterzy: ks. mgr Tomasz Walasik oraz ks. mgr Krystian Wieteska, obydwaj związani ze Szkołą Biblijną oraz Kleryckim Kołem Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej. Homilię do słuchaczy Szkoły Biblijnej skierował ks. Krystian Wieteska. Na zakończenie Eucharystii przemówił rektor szkoły ks. dr hab. Jacek Kucharski. Najpierw zwrócił się z gratulacjami do obecnych księży neoprezbiterów. Życzył im, aby ich kapłaństwo było przeniknięte jak dotychczas podczas formacji seminaryjnej apostolatem biblijnym. Poprosił ich, aby udzieli wykładowcom i słuchaczom Szkoły Biblijnej prymicyjnego błogosławieństwa. Zwrócił się następnie do zgromadzonych Słuchaczy Szkoły Biblijnej i podziękował im za ich troskę o osobisty kontakt z Biblią i formację biblijną. Gesty i słowa wdzięczności wobec rektora
i obecnych wykładowców Szkoły Biblijnej: dr. Leszka Wianowskiego, ks. mgr lic. Michała Faryny oraz ks. mgr Daniela Wiechecia wyrazili przedstawiciele Szkoły Biblijnej. Po Eucharystii wszyscy udali się do sali spotkań istniejącej przy kościele pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana, aby wspólnie posilić się i cieszyć sobą oraz podjąć dyskusję dotyczącą przyszłorocznych spotkań. W spotkaniu wzięli również udział alumni z Kleryckiego Koła Dzieła Biblijnego, którym ks. Jacek podziękował za wszelką pomoc w przygotowywaniu comiesięcznych spotkań w auli Jana Pawła II w Wyższym Seminarium Duchownym, gdzie odbywały się spotkania.  Na zakończenie agapy, która upłynęła w przemiłej atmosferze, rektor Szkoły zainicjował wspólną modlitwę oraz pobłogosławił wszystkich na rozpoczynające się wakacje.