SZKOŁA BIBLIJNA DLA DOROSŁYCH IM. ŚW. HIERONIMA ROZPOCZĘŁA WYKŁADY

SZKOŁA BIBLIJNA DLA DOROSŁYCH IM. ŚW. HIERONIMA ROZPOCZĘŁA WYKŁADY

 
Planowo i tradycyjnie w drugą niedzielę miesiąca, tj. 8 października br. Szkoła Biblijna dla Dorosłych im. Św. Hieronima w Radomiu rozpoczęła wykłady. Odbywają się one w auli Jana Pawła II w Wyższym Seminarium Duchownym w godzinach 17-20. Wykładowcami tegorocznych wykładów są: ks. dr hab. Jacek Kucharski (KUL), dr hab. inż. Mirosław Rucki (URad), dr Leszek Wianowski (URad), ks. mgr lic. Michał Faryna oraz ks. mgr Daniel Wiecheć. Tematyką spotkań jest „Ewangelia czytana z życia świętych”. Słuchacze będą mogli poznać świadków życia Dobrą Nowiną od czasów apostolskich (Maryja, Maria Magdalena, Maria i Marta, Ewangeliści, św. Piotr i św. Paweł) poprzez pierwsze wieki chrześcijaństwa (św. Ignacy Antiocheński, św. Antoni Opat, św. Ambroży, św. Hieronim, św. Benedykt). W ramy wykładów wpisane są również postacie: św. Franciszka z Asyżu, św. Katarzyny ze Sieny, św. Jana od Krzyża, św. Małgorzaty Marii Alacoque, św. Teresy od Dzieciątka Jezus i św. Edyty Stein. Pierwsze wykłady, które oscylowały wokół zagadnień wprowadzających do Ewangelii, tradycyjnie zakończyła msza św. w intencjach słuchaczy Szkoły. Przewodniczył jej ks. mgr Daniel Wiecheć, który wygłosił do słuchaczy homilię. W ramach wykładów były również pozdrowienia, które do słuchaczy Szkoły skierował przebywający w tym czasie w Ziemi Świętej rektor Szkoły ks. dr hab. Jacek Kucharski. W rozpoczynającej wykłady Eucharystii wzięli udział przedstawiciele Kleryckiego Koła Dzieła Biblijnego. Wykładowcy, podobnie jak i słuchacze serdecznie zapraszają wszystkich, którym bliskie jest głębsze rozumienie Pisma Świętego.