WSPÓŁCZESNA RODZINA NOEGO - IMMATRYKULACJA W JEDLNI-LETNISKO

Tegoroczny początek Adwentu (niedziela 27 listopada 2022 r.) zbiegł się z uroczystą immatrykulacją uczniów-studentów w filii Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci działającego pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II
Diecezji Radomskiej przy parafii pw. Opieki Św. Józefa i PSP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jedlni Letnisko. Uroczystą Eucharystię sprawował rektor dziecięcej uczelni ks. dr hab. Jacek Kucharski wraz z ks. kan. Andrzejem Margasem opiekunem duchowym dziecięcej uczelni. Uroczystą immatrykulację rozpoczęło ślubowanie. Nowi uczniowie-studenci z wielkim przeżyciem powtarzali słowa ślubowania: „Stając się studentem Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci ślubuję uroczyście: zdobywać pilnie wiedzę i szanować każdego człowieka, wytrwale czytać i poznawać Pismo święte, pogłębiać i głosić swoją wiarę, dawać jej świadectwo swoim postępowaniem, darzyć uznaniem nauczycieli akademickich, dbać o godność i honor studenta oraz dobre imię Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci. Tak mi dopomóż Bóg”. Po ślubowaniu każdy z nowych uczniów- studentów z rąk rektora odbierał indeks oraz egzemplarz Pisma Świętego, który wręczał ks. kan. Andrzej Margas – proboszcz parafii. Wykładowczyni dziecięcej uczelni s. mgr Bożena Moledowska wkładała na głowy uczniów – studentów uczelniane birety. W podniosłej chwili nowym uczniom-studentom towarzyszyli obecni w świątyni rodzice, rodzeństwo i dziadkowie. Rektor dziecięcej uczelni ks. dr hab. Jacek Kucharski składając gratulacje nowym uczniom-studentom powiedział nawiązując do słów Łukaszowej Ewangelii, że: nowo przyjęci uczniowie-studenci są współczesną rodziną Noego. „Tak jak Noe ze swoją rodziną żył i słuchał Boga w czasach kiedy ludzkość przed potopem wybrała grzech jako model życia,  tak wy stanowicie jako wspólnota uniwersytecka taką nową, współczesną rodzinę Noego, która pośród niepokojów świata, toczącej się za naszymi granicami wojną, odchodzeniem od wiary i porzucaniem Kościoła, wybrała drogę studiowania Bożego Słowa jako drogę ocalenia i zbawienia”. Na zakończenie, ks. Kucharski zwrócił się do rodzin nowych uczniów-studentów dziękując im za chrześcijański klimat rodzinnych domów i miłość do Pisma Świętego oraz jego poznawania. Będziecie wspólnie z naszymi uczniami-studentami otwierać karty Biblii i nieść tym samym nadzieję na lepszy świat, taki jaki Bóg zapoczątkował z rodziną Nowego po potopie. Życzę wam takiej odwagi i wytrwałości. Na zakończenie wszyscy nowi uczniowie-studenci wraz z wykładowcami oraz rodzicami stanęli do pamiątkowej fotografii.