IMMATRYKULACJA NOWYCH STUDENTÓW UNIWERSYTETU BIBLIJNEGO DLA DZIECI W JEDLNII LETNISKO

IMMATRYKULACJA NOWYCH STUDENTÓW UNIWERSYTETU BIBLIJNEGO DLA DZIECI W JEDLNII LETNISKO

 

Uniwersytet Biblijny dla Dzieci istniejący od 2012 roku pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej ma kolejnych 12 nowych studentów. Ich immatrykulacja, której towarzyszyła studencka przysięga odbyła się w jednej z filii tej placówki, a mianowicie w PSP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jedlni Letnisko. Uczestniczyli w niej rektor dziecięcej uczelni ks. dr hab. Jacek Kucharski, a zarazem moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego, s. mgr Bożena Molendowska oraz mgr Elżebieta Sobieraj dyrektor PSP w Jedlni Letnisko. Należy podkreślić, iż szkoła w ramach uniwersytetu współpracuje z parafią pw. Św. Józefa Opiekuna w Jedlnii Letnisko. Opiekę duchową nad filią uniwersytetu sprawuje miejscowy proboszcz ks. kan. Andrzej Margas. Nowi studenci uniwersytetu otrzymali poza indeksem, biretem i Biblią, paczki pełne słodyczy, które zwiastowały nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Rektor dziecięcej uczelni gratulował nowo przyjętym studentom indeksów i życzył niegasnącego zapału w studiowaniu Pisma Świętego. Radości z rosnącej w liczbę wspólnoty uniwersyteckiej nie kryła dyrektor mgr Elżbieta Sobieraj. Jesteście moją wielką radością i dumą naszej szkoły. Bądźcie przykładem dla innych uczniów w pilności. Ks. Kucharski podziękował s. Bożenie Molendowskiej za niesłabnący żar jej pracy ze studentami. Świąteczny nastrój podkreśliła wspólnie wykonana na zakończenie spotkania kolęda „Bóg się rodzi”.