pope

Diecezja Radomska

Relacja z Ciepielowa

SPOTKANIE W CIEPIELOWIE

Jak zawsze w pierwszy czwartek miesiąca (tym razem 4 lutego 2016 r.) o godzinie 19.00 w naszej parafii odbyło się kolejne spotkanie DB. Uczestnicy zapoznali się z kolejnym przesłaniem treści Pisma Świętego, który brzmiał "„Niewola babilońska – kara czy miłosierdzie Boga okazane niewiernemu narodowi?” Właśnie w czasach niewoli babilońskiej zdarzył się ów niezwykły, pierwszy w ludzkich dziejach przypadek, że jakiś naród utracił swoją suwerenność i zrobiono wszystko, żeby rozpłynął się w masie innych narodów a jednak naród ten nie tylko nie porzucił swojej religii na rzecz religii zwycięzców, ale jeszcze się w niej oczyścił i pogłębił. Biorąc czysto po ludzku, było to zasługą proroków, którzy wytrwale głosili trzy prawdy.

Po pierwsze: że klęska i niewola spotkała nas nie dlatego, żeby Bogu zabrakło sił do naszej obrony; doprowadziły nas do tego nasze grzechy, ale Bóg w swoim miłosierdziu sprawi, że właśnie przez tę niewolę dokona się nasze oczyszczenie i powrót do Niego. Po wtóre: prorocy pokazywali powierzchowność niewoli babilońskiej w całym jej wymiarze zewnętrznym; przestrzegali zarazem, że grozi nam niewola stokroć groźniejsza, którą sami możemy na siebie sprowadzić, mianowicie poprzez przyłączenie się do kultów i obyczajów bałwochwalczych.

Wreszcie po trzecie: prorocy wytrwale przypominali, że Bogu bardzo zależy na swoim ludzie i niewątpliwie nie będziemy długo czekać na Jego wyzwolicielską interwencję...Sytuacja wspólnoty Żydowskiej w Izraelu po niewoli babilońskiej zdecydowanie się poprawiła. Żydzi odbudowali swoją świątynię, mimo, że zajęło im to 20 lat. Wprowadzili i odnowili prawo. Problemem tym zajął się kapłan Ezdrasz, który zadbał o sytuację rodzinną Żydów. Wraz z Nehemiaszem Ezdrasz walczył o nie zawieranie małżeństw przez Żydów z cudzoziemkami. Miało to umocnić wiarę wśród Izraelitów. Przywrócono także hierarchię świątynną wprowadzając ponownie urzędy świątynne. Oprócz tego odbudowano sytuację administracyjną kraju, poprzez wprowadzenie przywódców, którzy mieli decydować o ważnych sprawach Judy. Nehemiasz zajął się odbudową murów miejskich, które zapewniły bezpieczeństwo w stolicy. Mieszkańcy nie musieli się już obawiać o swoje życie. Można zauważyć, że pod koniec V w. p.n.e. Izrael wrócił do pozycji sprzed niewoli babilońskiej.

Żydzi byli na dobrej drodze, aby ich sytuacja ciągle się poprawiała. Chcę dodać, że po naszej prezentacji ciąg dalszy spotkania z racji "tłustego czwartku" nastąpił w gościnnych progach ks. proboszcza Stanisława. W tak miłej atmosferze i przy ożywionej dyskusji na temat minionej prezentacji upłynęły nam chwile kolejnego spotkania DB w Ciepielowie.

Oprac. Wojciech Leszczyński