pope

Diecezja Radomska

O warsztatach biblijnych dla Civitas Cristiana

WARSZTATY BIBLIJNE

W dniu 29 lutego 2016 r., w Oratorium O. O. Filipinów w Radomiu odbyły się Warsztaty Biblijne dla młodzieży licealnej przygotowującej się do XX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego zorganizowane przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Diecezji Radomskiej. Warsztaty wokół tematyki „Bo jak śmierć potężna jest miłość” (Pnp 8,6). Jak czytać i interpretować Księgę Pieśni nad Pieśniami”, poprowadził ks. dr Jacek Kucharski- biblista i moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. Złożyły się na nie dwie części. W pierwszej teoretycznej ks. Kucharski zapoznał przybyłych z autorem, datą powstania i tekstem mądrościowej Księgi Pieśni nad Pieśniami. Omówił również współczesne interpretacje księgi oraz nawiązał do jej kanoniczności oraz roli jaką pełni w świecie judaizmu i chrześcijan. W drugiej części praktycznej prelegent podał zasady, które pozwolą młodzieży na pogłębioną lekturę wspomnianej księgi. Złożyło się na nią również wspólne czytanie przez młodzież fragmentów pieśni oraz ich interpretacja przez moderatora. Zarówno część teoretyczna, jak i praktyczna prac warsztatowych spodobała się obecnej młodzieży i ich opiekunom. Zapowiedzieli już udział w kolejnych.