pope

Diecezja Radomska

Zaproszenie do Parafii pw. Wszystkich Świętych w Starachowicach

DZIEŁO BIBLIJNE IM. JANA PAWŁA II
DIECEZJI RADOMSKIEJ
oraz Proboszcz Parafii pw. Wszystkich Świętych
w Starachowicach

Z A P R A S Z A

w ramach cyklu spotkań
„Jak rozumieć Pismo Święte?”
na prelekcję

Ks. Dr. JACKA KUCHARSKIEGO

pt.
„Gdzie znaleźć dziś zmartwychwstałego Jezusa? (Spotkanie Zmartwychwstałego z uczniami zmierzającymi do Emaus (Łk 24,13-35)”.

SOBOTA, 2 kwietnia 2016 r., kościół pw. Wszystkich Świętych w Starachowicach, godz. 18.30.

Diecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II
Ks. Jacek Kucharski
Proboszcz Parafii pw. Wszystkich Świętych w Starachowicach
Ks. Marek Janas