pope

Diecezja Radomska

KOMUNIKAT KSIĘDZA BISKUPA ORDYNARIUSZA DOTYCZĄCY VIII OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA BIBLIJNEGO


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY
VIII OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA BIBLIJNEGO

W dniach od 10 do 16 kwietnia br., Kościół w Polsce obchodzi, pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II, VIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Jego hasłem są słowa zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich: „Gdy usłyszeli Ewangelię, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa” (por. Dz 19,5). Nawiązuje ono do tematu roku duszpasterskiego „Chrzest – nowe życie w Chrystusie” oraz przeżywanej 1050. rocznicy Chrztu Polski.


Niech otwarta księga Pisma świętego i lektura Bożego Słowa pomoże nam odkryć piękno Biblii i dziękować za otrzymaną łaskę chrztu świętego.


Na owocne przeżywanie Niedzieli i Tygodnia Biblijnego poprzez pogłębioną lekturę Pisma świętego osobistą, w rodzinie, w grupach biblijnych istniejących pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II, udzielam pasterskiego błogosławieństwa.


Biskup Henryk Tomasik