pope

Diecezja Radomska

Informacja dotycząca VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego dla Księży.

INFORMACJA DOTYCZĄCA VIII OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA BIBLIJNEGO

 

Drodzy Księża,

w dniach od 10 do 16 kwietnia 2016 r.  przeżywamy w polskim Kościele pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II  Niedzielę Biblijną (10 kwietnia br.) oraz Ósmy Ogólnopolski Tydzień Biblijny. W tym roku przebiegał on będzie nawiązując do programu roku duszpasterskiego pod hasłem: 
„GDY USŁYSZELI EWANGELIĘ, PRZYJĘLI CHRZEST W IMIĘ PANA JEZUSA” (POR. DZ 19,5)


    W celu ułatwienia duszpasterzom i wiernym osobistego i wspólnotowego przeżywania spotkania ze zmartwychwstałym Panem, który przychodzi wciąż  do nas w Słowie i Eucharystii, Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II przygotowało  materiały pomocnicze, tj. komentarze do Liturgii Słowa oraz propozycje katechez, celebrację Słowa Bożego, Lectio divina, Krąg biblijny, Polską Drogę Świętych.


    Informuję, że do 20 marca br.,  Księża Dziekani otrzymali już  tradycyjnie komplet materiałów pomocniczych  (plakat + „Przegląd Biblijny” (nr 8) + płyta CD z materiałami do prezentacji multimedialnych)  dla każdej parafii.
    

Uprzejmie proszę Czcigodnych Księży o ich odbiór, zapoznanie się oraz  wykorzystanie w czasie trwania VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego. Jednocześnie zachęcam do odwiedzania ogólnopolskiej strony internetowej Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II pod adresem: www.biblista.pl

Diecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II
Ks. Jacek Kucharski