pope

Diecezja Radomska

VIII TYDZIEŃ BIBLIJNY W DIECEZJI RADOMSKIEJ

VIII TYDZIEŃ BIBLIJNY W DIECEZJI RADOMSKIEJ
10-16.04.2016 r.
„GDY USŁYSZELI EWANGELIĘ, PRZYJĘLI CHRZEST W IMIĘ PANA JEZUSA (POR. DZ 19,5)”

 

 

NIEDZIELA, 10 kwietnia 2016

We wszystkich parafiach diecezji czytany jest Komunikat Ks. Biskupa Henryka Tomasika na Niedzielę Biblijną i VIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny

Godz. 10.00 – Radio „Plus”. Audycja w cyklu: „Od niedzieli do niedzieli. Magazyn wydarzeń z życia kościoła radomskiego”. Rozmowa z moderatorem diecezjalnym Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej – ks. dr. Jackiem Kucharskim o inicjatywach VII Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego w diecezji radomskiej. Rozmawia red. Radosław Mizera

Godz. 7.30; 9.00; 10.15;11.30; 13.00; 18.00 – Na zaproszenie ks. kan. Stanisława Kosowicza w parafii pw. Matki Odkupiciela w Radomiu inauguruje Niedzielę Biblijną oraz VIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny przebywa i głosi homilie moderator diecezjalny ks. dr Jacek Kucharski.

Godz. 11.15 – Parafia pw. Bł. Annuarity i Św. Michała Archanioła w Radomiu. Msza św. z racji VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego pod przewodnictwem ks. mgr Michała Faryny, przygotowana przez studentów Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci działającego przy parafii oraz PSP nr. 3 im. Jana Długosza.

Godz. 18.00 – Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu. Msza św. z racji VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego pod przewodnictwem ks. mgr Kamila Kowalskiego- wykładowcy Szkoły  Biblijnej dla Dorosłych im. Św. Hieronima. Liturgię prowadzą słuchacze Szkoły Biblijnej.

Godz. 18. 00 – Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Radomiu (Fara) – Msza św. inaugurująca VIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny pod przewodnictwem ks. lic. Mirosława Nowaka oraz prelekcja multimedialna al. Daniela Wiechecia pt. „Łukaszowe przypowieści
o miłosierdziu Boga. Sędzia i natrętna wdowa (Łk 18, 1-8)”.

PONIEDZIAŁEK, 11 kwietnia 2016 r.

Godz. 10.30 – „Kocham cię Biblio” – PSP nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu. Konkurs multimedialny przygotowany przez mgr Agnieszkę Machnio i ks. Michała Farynę w PSP nr 3 im. Jana Długosza z udziałem Dyrekcji i nauczycieli animowany przez studentów  Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci.

Godz. 18.00 – Msza św. pod przewodnictwem ks. dziekana Stanisława Bujnowskiego
w parafii pw. Św. Barbary w Pionkach. Prelekcja multimedialna ks. dr. Jacka Kucharskiego pt. Łukaszowe przypowieści o miłosierdziu Boga-imperatywem moralnym dla współczesnego świata. Spotkanie moderatora diecezjalnego z Kręgami Biblijnymi pionkowskiego dekanatu.

Godz. 19.50 – Radio Plus: „Biblia Księgą Boga”. Audycja w ramach VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego pt. „Łukaszowe przypowieści o miłosierdziu. Dobry Samarytanin (Łk 10,25-37) – al. Rafał Kosowski

WTOREK, 12 kwietnia 2016 r.

Godz. 19.50 – Radio Plus: „Biblia Księgą Boga”. Audycja w ramach VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego pt. „Łukaszowe przypowieści o miłosierdziu. Zagubiona owca (Łk 15,1-7)” – al. Daniel Wiecheć

ŚRODA, 13 kwietnia 2016 r.

Godz. 13.00 – PSP nr 7 im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. „Jałmużna” – spektakl na podstawie opowiadania Bruno Ferrero przygotowany pod kierunkiem lic. Lidii Szymańskiej przez studentów Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci istniejącego przy parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Radomiu oraz PSP nr. 7 im. Kazimierza Pułaskiego. Spotkanie wykładowców dziecięcej uczelni ze studentami.

Godz. 19.00 – Parafia pw. Św. Pawła Apostoła w Radomiu. Msza św. z racji VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego pod przewodnictwem ks. kan. Jerzego Szpytmy
z udziałem KKDBDR – al. Damiana Janiszewskiego oraz al. Dominika Bednarka. Prelekcja multimedialna ks. dr. Jacka Kucharskiego pt. „Łukaszowe przypowieści o miłosierdziu Boga. Niesprawiedliwy sędzia i natrętna wdowa (Łk 18, 1-8)”.
    

Godz. 19.50 – Radio Plus: „Biblia Księgą Boga”. Audycja w ramach VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego pt. „Łukaszowe przypowieści o miłosierdziu. Miłosierny ojciec (Łk 15,11-32)” – al. Paweł Męcina

CZWARTEK, 14 kwietnia 2016 r.

Godz. 18.00 – Parafia pw. Matki Bożej Królowej Świata w Radomiu. Msza św. z racji VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego pod przewodnictwem ks. dr. Jacka Kucharskiego
z udziałem KKDBDR – al. Danielem Wiecheciem, al. Dominikiem Kowalewskim oraz al. Filipem Lorenz. Prelekcja multimedialna al. Daniela Wiechecia pt. „Łukaszowe przypowieści o miłosierdziu Boga. Sędzia i natrętna wdowa (Łk 18, 1-8)”. Spotkanie dyskusyjne z udziałem moderatora diecezjalnego oraz ks. mgr. Tomasza Kośki COr – opiekuna duchowego członków grupy biblijnej.


Godz. 19.50 – Radio Plus: „Biblia Księgą Boga”. Audycja w ramach VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego pt. „Łukaszowe przypowieści o miłosierdziu. Sędzia i natrętna wdowa (Łk 18,1-8) ” – al. Wojciech Jończyk

PIĄTEK, 15 kwietnia 2016 r.

Godz. 10.45 – PSP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jedlni Letnisko. Apel Biblijny przygotowany przez studentów Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci istniejącego przy parafii pw. Opieki Św. Józefa w Jedlni Letnisko oraz PSP  pod kierownictwem s. mgr Bożeny Molendowskiej.

Godz. 13.00 – Zespół  Szkół Zawodowych im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Radomiu „Spotkanie z Biblią” – przygotowane przez mgr. Wojciecha Leszczyńskiego.

Godz. 18.00 – Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. Msza św. z racji VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego pod przewodnictwem ks. prał. Jerzego Karbownika oraz prelekcja multimedialna ks. dr. Jacka Kucharskiego pt. „Łukaszowe przypowieści o miłosierdziu Boga. Niesprawiedliwy sędzia i natrętna wdowa (Łk 18, 1-8)”.
    

Godz. 19.50 – Radio Plus: „Biblia Księgą Boga”. Audycja w ramach VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego pt. „Łukaszowe przypowieści o miłosierdziu. Łazarz i bogacz (Łk 16,19-31)” – al. Dominik Kowalewski.

SOBOTA, 16 kwietnia 2016 r.

Godz. 10.00 – Warszawa. Dom Rekolekcyjny „Dobre Miejsce” przy ulicy Dewajtis 3
w Warszawie. Finał Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego dla Alumnów Seminariów Duchownych. Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu reprezentuje al. Grzegorz Dąbrowski

NIEDZIELA, 17 kwietnia 2016 r.

Godz. 18.00 – Parafia pw. Krzyża Świętego w Kozienicach.  Msza św. kończąca obchody VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego pod przewodnictwem ks. kan. Kazimierza Chojnackiego oraz prelekcja multimedialna ks. dr. Jacka Kucharskiego pt. „Gdy usłyszeli Ewangelię, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa” (por. Dz 19,5). Sakrament chrztu świętego
w aspekcie biblijno-pastoralnym”.

WTOREK, 19 kwietnia 2016 r.

Godz. 16.30 –Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu. Msza św. w intencjach Dzieła Biblijnego pod przewodnictwem ks. rektora dr. Jarosława Wojtkuna oraz radomskich biblistów: ks. dr. Zbigniewa Niemirskiego i ks. dr. Jacka Kucharskiego. Homilia  ks. dr. Jacka Kucharskiego. Uroczystość wręczenia nowym członkom KKDBDR książeczek stowarzyszenia przez ks. bp. Adama Odzimka.