pope

Diecezja Radomska

DZIEŁO BIBLIJNE - UROCZYSTOŚCI W SEMINARIUM

NOWI CZŁONKOWIE KLERYCKIEGO KOŁA DZIEŁA BIBLIJNEGO. UROCZYSTOŚCI W SEMINARIUM

 

 


19 kwietnia 2016 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu odbyła się uroczysta Eucharystia kończąca obchody VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego, w trwającym Tygodniu Modlitw o Powołania. Była to tradycyjnie Eucharystia, którą od strony liturgicznej przygotowało Kleryckie Koło Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej (dalej KKDBDR). Mszy św. o godz. 16.30 przewodniczył ks. rektor Jarosław Wojtkun, a koncelebrowali ją wykładowcy Pisma świętego: ks. dr Zbigniew Niemirski oraz ks. dr Jacek Kucharski wraz z wykładowcami WSD oraz przedstawicielami mediów diecezjalnych oraz stowarzyszeń. Homilię wygłosił moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II – ks. dr Jacek Kucharski.

 

 

W homilii między innymi nawiązując do hasła VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego przywołał obraz młodego Kościoła czasów Dziejów Apostolskich, podkreślając siłę wiary, która stawała się dla nich fundamentem świadectwa składanego o Chrystusie. Zwracając się do alumnów nawiązał do pytania jakie postawiono Karlowi Rahnerowi. Ten wielki teolog zapytany jaki powinien być kapłan jutra, aby mógł sprostać w jakiejś mierze swemu powołaniu odpowiedział: „Nie będzie mógł legitymizować się Kościołem, Będzie musiał o Kościele świadczyć”. Wpatrujemy się w tę przedziwną księgę wiary - Biblię, księgę, która w życiu człowieka powołanego powinna być lekturą codzienności. W zakończonym Tygodniu Biblijnym oraz w trwającym Tygodniu Modlitw o Powołania,  wołamy do Boga o żywą i wytrwałą wiarę dla nas wszystkich.

 

 

Wiarę, która rodzić się będzie nieustannie z wytrwałej i pogłębionej lektury Biblii. Życzmy sobie, aby bliskie nam były słowa Apostoła Narodów: „Nie słabnie w nas zapał w tym posługiwaniu, które zostało nam zlecone przez miłosierdzie Boga” (2 Kor 4,1). Na zakończenie Eucharystii przemówił powitany przez moderatora diecezjalnego ks. bp Adam Odzimek. Pozdrawiając serdecznie i przekazując słowa pozdrowień od ks. bpa Henryka Tomasika oraz ks. bpa Piotra Turzyńskiego, nawiązał do Jego umiłowania słowa Bożego oraz znaczenia jakie apostolat biblijny posiada w życiu Kościoła. Słowa wdzięczności skierował pod adresem ks. dr. Jacka Kucharskiego, dziękując mu za prowadzony apostolat biblijny w ramach stowarzyszenia, w który angażuje kapłanów i świeckich. Następnie ks. dr Jacek Kucharski dziękując wszystkim obecnym na mszy św., wyraził wdzięczność, jaką Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II otacza Zarząd Seminarium, diecezjalne media: Gość Niedzielny, Radio „Plus” oraz Administrator strony diecezjalnej.

 

 

Poprosił też ks. bp Adama Odzimka wraz z ks. rektorem oraz ks. prof. Zbigniewem Niemirskim o wręczenie nowym członkom KKDBDR książeczek członkowskich. Otrzymali je: al. Filip Lorenz (kurs IV),  br. Roman Zając (kurs III), al. Dominik Kowalewski oraz al. Krystian Korba. Ks. bp Adam na zakończenie Eucharystii udzielił wszystkim zaangażowanym w apostolat biblijny oraz obecnym pasterskiego błogosławieństwa. Była też wspólna fotografia ks. bpa Adama, radomskich biblistów, rektoratu oraz nowych i pozostałych członków KKDBDR.