pope

Diecezja Radomska

ŚP. KS. ABP ZYGMUNT ZIMOWSKI - WIELKI PRZYJACIEL DZIEŁA BIBLIJNEGO

ŚP. KS. ABP ZYGMUNT ZIMOWSKI - WIELKI PRZYJACIEL DZIEŁA BIBLIJNEGO


Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ks. Abp. Zygmunta Zimowskiego, wielkiego przyjaciela  i propagatora Dzieła Biblijnego im. Św. Jana Pawła II w naszej diecezji. Jako Pasterz diecezji radomskiej zainaugurował  w 2007 roku, tuż po zakończeniu peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i pobłogosławił działalność naszego stowarzyszenia. Cel naszej działalności: pogłębiania i wyjaśniania Bożego Objawienia obecnego na kartach Pisma Świętego był Mu zawsze bardzo bliski. Od początku naszej działalności sprawował  nad Dziełem Biblijnym honorowy patronat . Był z nami zawsze i wspierał wszelkie działania stowarzyszenia na polu apostolatu biblijnego zarówno w diecezji, jak i na forum ogólnopolskim. Jesteśmy Mu za to bardzo wdzięczni. Pozostanie w naszych sercach, jako wielki przyjaciel i miłośnik Bożego Słowa. Wspominając Go w naszych modlitwach, przywoływać będziemy słowa biblijnego mędrca:

„Wielu chwalić będzie jego rozum
i na wieki nie będzie zapomniany,
nie zatrze się pamięć o nim,
a imię jego żyć będzie z pokolenia w pokolenie.
Mądrość jego opowiadać będą narody,
a zgromadzenie wychwalać go będzie.
Za życia zostawi imię [większe] niż tysiąc [innych],
które po śmierci jeszcze wzrośnie” (Syr 39,9-11).


Diecezjalny moderator Dzieła Biblijnego im. Św. Jana Pawła II
Ks. dr Jacek Kucharski
Członkowie Kleryckiego Koła Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej
Słuchacze Szkoły Biblijnej dla Dorosłych im. Św. Hieronima
Wykładowcy i studenci Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci
Członkowie Dzieła Biblijnego im. Św. Jana Pawła Diecezji Radomskiej