pope

Diecezja Radomska

SPOTKANIE Z BIBLIĄ W GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W RADOMIU

SPOTKANIE Z BIBLIĄ W GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA

KOCHANOWSKIEGO W RADOMIU


W dniu 8 listopada 2016 roku w Publicznym Gimnazjum nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu odbyło się szczególne spotkanie. Na zaproszenie wicedyrektor gimnazjum – pani Doroty Szczukowskiej przybył Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej ks. dr Jacek Kucharski wraz z alumnami Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu: Damianem Maciągiem, Dominikiem Borowskim oraz Dominikiem Kowalewskim. Goście przygotowali i poprowadzili program dla uczniów klas  pierwszych pt: „Spotkanie z Biblią”.


Temat spotkania bardzo dobrze wpisał się w realizację podstawy programowej lekcji religii na poziomie klas pierwszych gimnazjum oraz w projekt edukacyjno-wychowawczypt: „Biblia i Ja”, przygotowywany przez zespół koordynatorów – nauczycieli różnych przedmiotów od roku szkolnego 2013/2014 pod patronatem władz kościelnych, oświatowych i samorządowych.


Zainteresowanie i zaangażowanie uczniów uczestniczących w spotkaniu pozwoliło na stwierdzenie, że młodzież chce poznawać Biblię – Księgę Życia, która w dobie mediów i innych zainteresowań, nadal spełnia ważną rolę. Daje to nadzieję na podjęcie dalszych działań w kierunku wychowania ku wartościom. Pozytywnym przykładem w czasie spotkania,była przedstawiona prezentacja multimedialna o powstawaniu Biblii jednego z uczniów klas trzecich gimnazjum – Kacpra Siekańskiego pod kierunkiem dr Wiesławy Buczek.


Wyrażamy nadzieję, że do grupy młodzieży w tym roku szkolnym 2016/2017 włączy się szersze grono uczniów i kadry nauczycielskiej, która swoją postawą wraz z rodzicami podejmie trud wychowania ku wartościom w ramach dialogowych spotkań na gruncie pedagogicznym i wychowawczym.