pope

Diecezja Radomska

Relacja z Jedlni Letnisko

Redaktor: Al. Damian Sadza   

 
24.06.2015.

ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO

UNIWERSYTETU BIBLIJNEGO

DLA DZIECI W JEDLNI LETNISKO

01

Studenci i wykładowcy Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci Diecezji Radomskiej spotkali się na uroczystym zakończeniu roku akademickiego w sobotę, 20 czerwca w parafii pw. Opieki Św. Józefa w Jedlni Letnisko. Spotkanie wspólnoty uniwersyteckiej, które zgromadziło blisko 80 studentów-uczniów z wykładowcami i rodzicami miało dwie części. O godz. 11.30 rozpoczęła je uroczysta msza św. w kościele, której przewodniczył i homilię wygłosił moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej ks. dr Jacek Kucharski i jednocześnie rektor dziecięcego uniwersytetu.

02

Mszę św. koncelebrował wykładowca ks. mgr Michał Faryna. Całą wspólnotę powitał ks. kan. Andrzej Margas – proboszcz parafii i opiekun duchowy oddziału uniwersytetu w Jedlini Letnisko. Po mszy św. uczniowie-studenci otrzymali dyplomy „Znawcy Pisma Świętego” stopnia I i II.  Dyplomy z gratulacjami młodym studentom poza moderatorem wręczali wykładowcy: s. Bożena Molendowska, mgr Agnieszka Machnio, ks. mgr Michał Faryna oraz ks. kan. Andrzej Margas.  Były też pamiątkowe obrazki od moderatora.

03

Druga część zakończenia roku akademickiego miała miejsce w ogrodzie przy Domu Duszpasterskim, gdzie ks. kan. Andrzej i s. Bożena Molendowska wraz z Oazą Rodzin z parafii przygotowali poczęstunek przy grillu i ze słodyczami dla młodych studentów wraz z rodzicami i wykładowców. Radości było wiele. Wszystko doskonale smakowało, a niektórzy studenci podchodzili po kiełbaski z bisem. Ostatnim akcentem zakończenia roku akademickiego Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci Diecezji Radomskiej były wspólna modlitwa oraz  życzenia ks. Kucharskiego z błogosławieństwem na okres wakacji.

 

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14