pope

Diecezja Radomska

Niedziela biblijna w Gródku

NIEDZIELA BIBLIJNA W PARAFII GRÓDEK

 

pict0094

Niedziela 31 maja 2015 r., kiedy Kościół powszechny obchodził liturgiczną uroczystość Najświętszej Trójcy, dla wiernych wspólnoty parafialnej w Gródku (dekanat czarnoleski) była dniem odpustowym i zarazem Niedzielą Biblijną. Na zaproszenie ks. prob. Bogusława Kasprzyka w parafii przebywał moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II –ks. dr Jacek Kucharski. Podczas głoszonych homilii przypominał ponadczasową wartość księgi Pisma Świętego oraz jej teksty odsłaniające tajemnicę Boga w Trójcy.

pict0089

Zachęcał do lektury Biblii oraz poszukiwania na rodzące się pytania. Ks. prob. Bogusław Kasprzyk dziękując moderatorowi za obecność i głoszone Słowo Boże wyraził głęboką nadzieję, że dla wielu parafian było to przypomnienie, aby wciąż wracać do poznawania tej „Księgi nad księgami”.