pope

Diecezja Radomska

40-lecie poradni psychologiczno-pedagogicznej w Opocznie

„NAJDOSKONALSZYM WYCHOWACĄ

JEST BÓG”- JUBILEUSZ PORADNI

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W OPOCZNIE

opocz 01

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie z filią w Drzewicy 29 maja 2015 r. obchodziła 40.lecie swego istnienia. Warto wspomnieć, iż poradnia jest placówką oświatową, udzielającą pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, ich rodzicom oraz nauczycielom, wychowawcom, wspomagającą przedszkola, szkoły i placówki w zakresie działań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych. Powyższe zadania realizują: psycholodzy, logopedzi, pedagodzy. Wśród nich są specjaliści: oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, neurologopedii, surdologopedii, terapii systemowej rodzin, terapii biofeedback, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, doradztwa zawodowo-szkolnego, terapii integracji sensorycznej (SI), terapii uzależnień oraz terapii dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi.

opocz 02

Jubileuszowe uroczystości rozpoczęła Eucharystia sprawowana w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego pod przewodnictwem ks. dr. Jacka Kucharskiego – moderatora diecezjalnego Dzieła Biblijnego wraz z ks. dr. Markiem Dziewieckim – psychologiem i duszpasterzem uzależnień, ks. kan. Mieczysławem  Głogowskim- proboszczem oraz ks. Witoldem Gładysiem- wikariuszem parafii. We wprowadzeniu ks. Kucharski przywołał motto jakie widniało na zaproszeniu na jubileusz będące słowami wielkiego wychowawcy polskiego narodu św. Jana Pawła II: „Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”

opocz 03

Te słowa – mówił – wracają do naszych korzeni, tj. objawionego w Piśmie Świętym słowa Boga, które prowadzi ludzkość przez wieki, stając się inspiracją i podstawą działań zwłaszcza dla ludzi wiary. Niech świadomość tego Słowa zawsze towarzyszy Wam drodzy pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przez kolejne lata pełne poświęcenia dla tych, którzy bez Waszej pomocy nie potrafiliby funkcjonować w społeczeństwie. Ks. dr Marek Dziewiecki w homilii nawiązując do Liturgii Słowa podkreślił doniosłość i aktualność słów mędrca Syracha, wskazał też na walor wychowawcy słów Jezusa z Ewangelii, przypominający o ty, iż zawsze mamy być tymi, którzy przynosić będą owoce. Przestrzegł też, aby nigdy nie zagasić w sobie miłości, która jest i powinna być dla człowieka motywem wszelkiego działania. Bez niej stajemy się ewangeliczną figą pozbawioną owoców.

opocz 04

Po Eucharystii wszyscy przybyli goście udali się do Miejskiego Domu Kultury. Tam, po powitaniu gości przez dyrektora placówki – mgr. Annę Kucharską, obecni na jubileuszu goście, zapoznali się z  40. letnią historią poradni, którą przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej pani kierownik filii poradni w Drzewicy - mgr Małgorzata Orłowska. Nastąpiły kolejno wystąpienia zaproszonych gości, którzy z nieukrywaną radością dziękowali za zaproszenia na wspaniały jubileusz oraz życzyli pani dyrektor Annie Kucharskiej wraz z pracownikami wielu kolejnych sukcesów. Część oficjalną zakończył spektakl teatralny pt. „Król wschodzącego słońca” w wykonaniu Amatorskiego Teatru Profilaktycznego „Droga do” działającego pod kierunkiem pani mgr Marty Milczarczyk. Jubileuszowy tort dzieliła dla bardzo licznych gości oraz pracowników poradni pani dyrektor. Było też „Plurimos annos” na kolejne piękne dni pomocy tym, którzy jej potrzebują.

opocz 05

Opis zdjęcia: Od lewej: ks. dr Marek Dziewiecki, poseł Robert Telus, kierownik fili poradni w Drzewicy mgr Małgorzata Orłowska,   dyrektor poradni mgr Anna Kucharska, wicemarszałek Sejmu Elżbieta Radziszewska, ks. dr Jacek Kucharski.