pope

Diecezja Radomska

Wielkopostne Rekolekcje w Szydłowcu

Redaktor: Al. Damian Sadza   
26.03.2015.

 

WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE
Z BIBLIĄ W SZYDŁOWCU
 
 01
 
Na zaproszenie ks. dziekana kan. Adama Radzimirskiego z parafii pw. Św. Zygmunta w Szydłowcu, „Wielkopostne Rekolekcje z Biblią” w dniach 22-27 marca 2015 r., przeprowadził  pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej – ks. dr Jacek Kucharski –moderator stowarzyszenia. Było to prawdziwe święto Pisma Świętego. Już w niedzielę 22 marca br., po każdej mszy św. wierni otrzymywali zakładkę z instrukcją Jak czytać Pismo Święte? Codziennie przynosili Biblię na nauki rekolekcyjne, aby ją czytać i lepiej zrozumieć. Wierni w świątyni odczytywali sigle biblijne, czytali wspólnie fragmenty czytań liturgicznych. Poznawali też naukę Ojca Świętego Jana Pawła II, którego bardzo lubił cytować w swoich wypowiedziach ks. abp Wacław Depo – rodak i duma szydłowieckiej parafii oraz wypowiedzi papieży   Benedykta XVI i Franciszka.      
 
02


Poprzez obrazy multimedialne wędrowali też szlakami Ziemi Świętej. W roku kanonizacji św. Jana Pawła II mogli obejrzeć film pt. Jan Paweł II – Sługa Bożego Słowa, przygotowany przez Kleryckie Koło Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej (dalej KKDBDR) Odpowiadali na stawiane przez rekolekcjonistę pytania dotyczące zagadnień biblijnych. Równocześnie obok rekolekcji dla dorosłych trwały przez kolejne dni wielkopostne rekolekcje z Biblią dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu. Uczniowie wraz ze swoimi katechetkami: mgr Marianną Skalską i mgr Kamilą Sadowską oraz ks. mgr. Krzysztofem Nowosielskim  oraz ks. mgr Norbertem Skawińskim bardzo głęboko przeżywali wielkopostne rekolekcje z Biblią.

03

 
Spotkaniom towarzyszyła schola dziewczęca. Bardzo liczna służba liturgiczna ministrantów. W trakcie trwania rekolekcyjnych spotkań wykorzystano sprzęt muzyczny i multimedia, co pomagało w przyjmowaniu obfitych porcji Bożej mądrości, o której mówił rekolekcjonista ks. Kucharski. Na zakończenie rekolekcji z uczniami gimnazjum ks. Kucharski podziękował bardzo serdecznie za zaangażowanie katechetkom: mgr Mariannie Skalskiej oraz mgr Kamili Sadowskiej – za pomoc w przeprowadzeniu rekolekcji oraz za autorytet, którym cieszą się wśród młodzieży. Wielką troską otoczyli w tych dniach uczniów gimnazjum również księża wikariusze: ks. mgr Krzysztof Nowosielski, ks. mgr Norbert Skawiński. Ks. mgr Andrzej Kania służył pomocą w konfesjonale. Moderator diecezjalny podkreślił rodzinny klimat współpracy księży, sióstr i katechetów w kształtowaniu postaw religijnych młodzieży.
 
 04
 
Radości z faktu  bardzo dobrej frekwencji (spotkania odbywały się do południa i po południu) młodzieży nie krył ks. dziekan kan. Adam Radzimirski, który towarzyszył również spotkaniom i poprowadził modlitwę wprowadzającą. Ks. Kucharski dziękując Wszystkim za zaangażowanie oraz piękną współpracę, wyraził radość z faktu, iż w Wyższym seminarium Duchownym w Radomiu jest z parafii pw. Św. Zygmunta aktualnie dwóch alumnów na roku drugim: Adam Frąk i Przemysław Żmuda. Obydwaj alumni są członkami KKDBDR i pracują na rzecz stowarzyszenia. Całość rekolekcyjnych spotkań zakończy piątkowa Droga Krzyżowa ulicami Szydłowca, którą poprowadzi rekolekcjonista.

05

06

07

08

09

10