pope

Diecezja Radomska

Relacja z Kazimierza

Redaktor: Al. Damian Sadza 26.03.2015.

DIAKON TOMASZ NOBIS O NAWRÓCONYM SAMSONIE

11

Tradycyjnie już w czwartą niedzielę miesiąca spotkali się na formacji biblijnej sympatycy i członkowie grupy biblijnej istniejącej przy parafii pw. św. Kazimierza w Radomiu (Zamłynie). 22 marca 2015 r. o godzinie 19-tej po Eucharystii w świetlicy „Kazimierzówka” wykład multimedialny wygłosił dk. Tomasz Nobis – członek Kleryckiego Koła Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej. Tematem prelekcji w ramach cyklu Historie biblijnych nawróceń była tematyka obecna w Księdze Sędziów dotycząca osoby Samsona. Prelegent postawił przybyłym licznie na biblijne spotkanie ważne pytanie: „Samson – przegrany czy nawrócony? Historia z okresu sędziów w Izraelu (Sdz 13-16)”. Po prelekcji rozgorzała ożywiona dyskusja, którą poprowadził ks. dr Jacek Kucharski – moderator diecezjalny. Na spotkaniu obecny był jak zwykle ks. prał. Grzegorz Senderski oraz dk. Paweł Kaszuba odbywający aktualnie praktykę duszpasterską w bazylice. Obecni na spotkaniu bardzo pozytywnie przyjęli prelekcję dk. Tomka, który nie ukrywał radości z faktu, że mógł poprowadzić takie, jak mówił spotkanie. Ks. Kucharski podziękował serdecznie dk. Tomaszowi Nobisowi za przygotowanie prelekcji. Moderator diecezjalny z dumą podkreślił, że dk, Tomasz jako student teologii napisał pracę magisterską pod kierunkiem ks. Kucharskiego. Modlitwa w intencjach Dzieła Biblijnego zakończyła kolejne spotkanie biblijne w „Kazimierzówce”.