pope

Diecezja Radomska

Informacja o 27 zeszycie Kręgu Biblijnego

Redaktor: Al. Damian Sadza      
22.03.2015.
INFORMACJA

Drodzy Duszpasterze,  Moderatorzy i Katecheci,

chciałbym zakomunikować, że Wydawnictwo „Biblos” wydało pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II 27 zeszyt „Kręgu Biblijnego”, który według zapowiedzi Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego – ks. dr. Piotra Walkiewicza będzie do odebrania od 27 marca br. u Księży Dziekanów dla wszystkich parafii  naszej diecezji.
 
Zeszyt 27 „Kręgu Biblijnego” zawiera komentarze do ewangelii, które Kościół otwiera przed nami w kolejne niedziele okresu wielkanocnego oraz w niedziele per annum. Tradycyjnie pozwala nam pogłębiać znajomość problematyki związanej z historią zbawienia. Proponuje wprowadzenie do kolejnej księgi Starego Testamentu – Mądrości Syracha, oraz do następnego listu Pawłowego – do Efezjan. Zachęca nas też do wnikliwego pochylenia się nad tajemnicą Eucharystii.
   
Tym razem również możemy bliżej poznać metodę lectio divina. Do zeszytu Kręgu Biblijnego została dołączona płyta CD, która przybliży nam tę praktykę. Ona prowadzi nas w głąb tajemnicy słowa natchnionego i tajemnicy Boga, od którego pochodzi.
   
Głęboko wierzę, że kolejny zeszyt „Kręgu Biblijnego” – w duchu założeń Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II – pozwoli napełnić się prawdą Słowa Bożego.

Diecezjalny moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II
Ks. dr Jacek Kucharski