pope

Diecezja Radomska

Relacja z Solca nad Wisłą

Redaktor: Al. Damian Sadza      
09.03.2015.
O TYM, JAK CZYTAĆ BIBLIĘ W SOLCU N. WISŁĄ

01

W ramach działalności Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej są przeżywane we wspólnotach parafialnych „Niedziele Biblijne”. W niedzielę, 8 marca 2015 r. wspólnota parafialna w Solcu n. Wisłą przeżywała takie spotkanie ze Słowem Bożym. Ks. dr Krzysztof Maj – proboszcz parafii zaprosił do jej przeprowadzenia moderatora diecezjalnego ks. dr. Jacka Kucharskiego. W obchodach Niedzieli Biblijnej uczestniczył i pomagał moderatorowi od strony multimedialnej ks. mgr Jarosław Grabka – wikariusz parafii.  Na mszach św. ks. Kucharski wyjaśniał jaką rolę w życiu Kościoła posiada Pismo święte oraz jak je czytać.
 

02
 
Instrukcję Jak czytać Pismo Święte otrzymywali w tym dniu wszyscy parafianie od najmłodszego do najstarszych z zakładką na której widniej logo Dzieła Biblijnego. Po mszach św. wierni chętnie rozmawiali z moderatorem na temat Biblii. W parafii od lat istnieje grupa biblijna, która spotyka się dwa razy w miesiącu. Opiekę duchową nad grupą sprawuje ks. prob. Krzysztof Maj, który tego dnia nie zapomniał o modlitwie i słodyczach dla wszystkich parafianek. Solec n. Wisłą żyje Biblią. Mówił o tym również emerytowany ks. prob. kan. Tadeusz Gębka, który nie ukrywał radości ze święta Biblii.

03

04

05

06