pope

Diecezja Radomska

Relacja z konkursu Biblia i Ja

Redaktor: Al. Damian Sadza      
02.03.2015.
STUDENCI I WYKŁADOWCY UNIWERSYTETU

BIBLIJNEGO DLA DZIECI

W KONKURSIE „BIBLIA I JA”

01

W dniu 26 lutego 2015 r. w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Radomiu odbyła się uroczystość  wręczenia nagród I Edycji  Diecezjalnego Konkursu „Biblia i ja” pt: ”I widział Bóg, że wszystko, co stworzył, było bardzo dobre” (Rdz1,31). Patronat nad konkursem podjęło poza Biskupem Henrykiem Tomasikiem oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami także Dzieło Biblijne im. Jana  Pawła II Diecezji Radomskiej. W uroczystej gali wręczenia nagród wziął udział moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego ks. dr Jacek Kucharski.
 
02
 
Poproszony o zabranie głosu, gratulował pomysłu, jego realizacji oraz trudu jaki wnieśli zarówno jego uczestnicy, jak i wychowawcy i katecheci. W konkursie wzięli udział również studenci Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jedlni-Letnisku i Szkoły Podstawowej nr 7 w Radomiu.  Podopieczni p. Lidii Szymańskiej i  s. Bożeny Molendowskiej zaprezentowali się  w Konkursie Recytatorskim, którego celem była m.in.:
 
•    popularyzacja Biblii jako źródła uniwersalnych wartości,
•    poznanie Biblii jako źródła inspiracji artystycznej,
•    budzenie wrażliwości na piękno języka poetyckiego
•    i  urody świata poprzez kulturę żywego słowa
 
03
 
Był obecny również dk. Piotr Gruszka – obecnie katecheta w Szkole Podstawowej w Parznicach, który przybył ze swoimi laureatami konkursu.  Wspaniała atmosfera, radość nagrodzonych i duma wychowawców raz jeszcze dowiodła, że aby się przekonać, że Bóg „wszystko, co stworzył, było bardzo dobre” (Rdz 1,31) trzeba otworzyć Biblię.

04

05

06