pope

Diecezja Radomska

Ogólnopolski Konkurs Biblijny dla Alumnów Seminariów

Redaktor: Al. Damian Sadza      
24.02.2015.


 
ZAPROSZENIE DLA ALUMNÓW

WYŻSZEGO SEMINARIUM

DUCHOWNEGO W RADOMIU

 
 
Od 2015 r. Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II przejęło organizację Ogólnopolskiego Konkursu dla Alumnów seminariów duchownych diecezjalnych i zakonnych. Patronat honorowy nad odnowioną formą konkursu biblijnego dla alumnów objęli: Ks. Abp Wojciech Polak - Prymas Polski oraz Ks. Bp Roman Pindel- opiekun Sekcji Nauk Biblijnych w Komisji Nauki Wiary.  Jego tematyką w bieżącym roku będzie znajomość treści i przypisów do 1 i 2 Księgi Samuela (piąte  wydanie Biblii Tysiąclecia). Etap seminaryjny odbędzie się 20 marca br. w WSD w Radomiu – poinformował alumnów moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego ks. dr Jacek Kucharski, zapraszając do udziału całą wspólnotę seminaryjną. Etap ogólnopolski odbędzie się w Warszawie w dniach 24-25 kwietnia br. na zakończenie VII Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego.


       Będzie polegał na:  

Finał seminaryjny: 20 MARCA 2015 (WSD Radom)

Finał ogólnopolski: 24-25 KWIETNIA 2015 (Warszawa)

             NAGRODY:


I miejsce – pielgrzymka do Ziemi Świętej

II-V miejsce – nagrody pieniężne


Rektor WSD - ks. dr Jarosław Wojtkun
Wykładowcy Pisma Świętego WSD – ks. dr Zbigniew Niemirski
                                                        ks. dr Jacek Kucharski