pope

Diecezja Radomska

Relacja z sesji UBD w Jedlni

Redaktor: Al. Damian Sadza      
21.02.2015.
TO BYŁ PIERWSZY EGZAMIN,

CO ZA EMOCJE!

01

W piątek, 20 lutego 2015 r. wielkie emocje towarzyszyły uczniom-studentom w filii Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci działającej pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej przy parafii pw. Opieki Św. Józefa i Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudzkiego w Jedlini Letnisko. O godz. 13.30 rozpoczęła się sesja egzaminacyjna. W komisji egzaminacyjnej zasiedli wice-dyrektor PSP mgr Elżbieta Sobieraj oraz kadra wykładowców: s. mgr Bożena Molendowska, ks. kan. Andrzej Margas oraz moderator diecezjalny ks.  dr Jacek Kucharski.
 

02


Egzamin sesyjny poprzedziła modlitwa, którą poprowadził ks. kan. Andrzej Margas. Młodzi studenci poza solidną wiedzą, którą zdobywali pod kierunkiem s. mgr Bożeny Molendowskiej przygotowali się również zewnętrznie ubierając uniwersyteckie birety i trzymając w rękach indeksy.  Egzamin w tym semestrze obejmował wprowadzenie do Pisma Świętego. Z poziomu wiedzy młodych studentów-uczniów zadowolona była pani vice-dyrektor Elżbieta Sobieraj, która nie szczędziła słów uznania.
 
03
 
Zadowolony z wiedzy młodych studentów był również moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego, który na zakończenie gratulując  uczniom wspaniałych odpowiedzi, dziękował wykładowcom, a zwłaszcza s. Bożenie Molendowskiej za solidne przygotowanie. Na twarzach uczniów widać było głębokie przeżycie i radość. Pierwszy egzamin poza nami! Powtarzali wychodząc z sali egzaminacyjnej. Wszyscy studenci radując się z „6” stanęli do wspólnej fotografii. Na pamiątkę sesji były też słodycze i zakładki z instrukcją Jak czytać Pismo Święte, które młodzi studenci wkładali do przyniesionych na egzamin ksiąg Biblii.

04

05

06

07

08

09

10

11