pope

Diecezja Radomska

NIEDZIELA BIBLIJNA W PARAFII PW. CHRYSTUSA KAPŁANA W RADOMIU

NIEDZIELA BIBLIJNA W PARAFII

PW. CHRYSTUSA KAPŁANA W RADOMIU

O tym, że ks. prob. Mariusz Wincewicz dba o formację biblijną swoich parafian wie każdy, kto choćby raz nawiedził świątynię pw. Chrystusa Kapłana w Radomiu i uczestniczył w życiu duszpasterskim. Kolejnym elementem formacji biblijnej wspólnoty parafialnej była „Niedziela Biblijna”, przeżywana w Niedzielę Chrztu Pańskiego 7 stycznia 2018 r., pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Św. Jana Pawła II. Ks. prob. zaprosił na nią moderatora diecezjalnego stowarzyszenia ks. dr. Jacka Kucharskiego. Ks. Kucharski podczas głoszonych prelekcji multimedialnych nie tylko zachęcał, ale ukazywał głębię i bogactwo Słowa Boże, które najwidoczniej doświadczamy w życiu sakramentalnym.

Moderator nie tylko zatrzymał się przy analizie Liturgii Słowa, ale jako długoletni przewodnik po Ziemi Świętej zabrał poprzez prezentowane fotografie do miejsc związanych z chrztem Jezusa. Wyjaśniał też katechizmowe prawdy dotyczące sakramentu chrztu. Uczył też odwagi w otwieraniu  Pisma świętego w codzienności. Wszyscy obecni otrzymali też od stowarzyszenia pamiątki w postaci zakładek do Biblii we wskazówkami jak ją czytać. Ks. Mariusz Wincewicz w podziękowaniu kierowanemu pod adresem moderatora zachęcał parafian do włączenia się również w prace Szkoły Biblijnej dla Dorosłych im. św. Hieronima, która istnieje pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Św. Jana Pawła II. Ks. dr Jacek Kucharski dziękując za zaproszenie i obecność prosił parafian, aby już w dzisiejsze popołudnie znaleźli czas, aby otworzyć i czytać Księgę nad Księgami-Biblię.