pope

Diecezja Radomska

Spotkanie opłatkowe z bp. Henrykiem Tomasikiem

SZKOŁA BIBLIJNA DLA DOROSŁYCH IM. ŚW. HIERONIMA W RADOMIU

istniejąca pod patronatem Dzieła Biblijnego
im. Św. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej

Z A P R A S Z A

Wszystkich Słuchaczy
na kolędowanie z

BP. HENRYKIEM TOMASIKIEM

14 stycznia 2018 r. godz. 17.00
Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu, ul. Młyńska 23/25

Wykładowcy
Ks. dr Jacek Kucharski
Dr Leszek Wianowski
Mgr. Lic. Kamil Kowalski