pope

Diecezja Radomska

MODERATOR RADOMSKEGO DZIEŁA BIBLIJNEGO W ZARZĄDZIE KRAJOWYM STOWARZYSZENIA

MODERATOR RADOMSKEGO DZIEŁA BIBLIJNEGO
W ZARZĄDZIE KRAJOWYM STOWARZYSZENIA


Tradycyjnie, na początku kalendarzowego roku odbywa się w Warszawie ogólnopolski zjazd moderatorów diecezjalnych Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. Tym razem spotkanie przy ulicy Okopowej w Centrum Caritas przypadło na sobotę 13 stycznia 2018 r. Obrady poprzedziła wspólna modlitwa w intencjach stowarzyszenia. Rozpoczęły go wybory do nowego Zarządu Krajowego Dzieła Biblijnego. Głosujący po raz kolejny wybrali na przewodniczącego Krajowego Zarządu stowarzyszenia ks. prof. Henryka Witczyka. Natomiast członkiem Zarządu Krajowego po raz pierwszy został ks. dr Jacek Kucharski – nasz diecezjalny moderator. Po wyborach odbyła się dyskusja otwarta na temat nowych form działalności stowarzyszenia. W zgodnej opinii obecnych radomskie Dzieło Biblijne na tle Polski wypada najlepiej i jest najaktywniejszym stowarzyszeniem diecezjalnym. To powód do niewątpliwej dumy. W ramach dyskusji omówiono przebieg Pierwszego Narodowego Czytania Pisma Świętego oraz materiały przewidziane na obchody X Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego, który obchodzony będzie tradycyjnie od III Niedzieli Wielkanocnej, tj. 15 kwietnia do soboty 21 kwietnia 2018. Jego hasłem będą słowa: „Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi” (Rz 8,14). Wpisują się one program duszpasterski ogłoszony przez  Konferencję Episkopatu Polski. Warto wspomnieć, iż w ogólnopolskich materiałach, które trafią do wszystkich diecezji znajdą się materiały katechetyczne przygotowane przez moderatora diecezjalnego ks. dr. Jacka Kucharskiego oraz diakonów z KKDBDR: prezesa koła Daniela Wiechecia i vice-prezesa Filipa Lorenza.