pope

Diecezja Radomska

RADOMSKIE DZIEŁO BIBLIJNE NA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI W TARNOBRZEGU

RADOMSKIE DZIEŁO BIBLIJNE NA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI

W TARNOBRZEGU

We wtorek, 13 lutego 2018 r., pierwszy raz w Tarnobrzegu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Lepiej zapobiegać niż leczyć… – Młodzi w świecie ponowoczesnego ryzyka. Aspekty socjopedagogiczne oraz teologiczne”. Wiele uznanych postaci ze świata nauki gościła tarnobrzeska „Prymasówka”, tzn. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Prymasa S. Wyszyńskiego przy ulicy Kopernika 49. Patronat nad konferencją objęło Polskie Towarzystwo Teologiczne oraz Prezydent Miasta Tarnobrzeg. Wśród zaproszonych prelegentów znalazł się ks. dr Jacek Kucharski – moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego i wykładowca Biblii. Jego wykład multimedialny pt. Sapiencjalne księgi Biblii a postmodernistyczne zagrożenia dzieci i młodzieży spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem i wywołał burzliwą dyskusję. Poszukiwano w niej odpowiedzi: czy wskazania Biblii, zwłaszcza te obecne w księgach dydaktycznych Starego Testamentu mogą stanowić pozytywne antidotum na postmodernistyczne postawy dzieci i młodzieży. Ks. Kucharski mówiąc o postmodernistycznych zagrożeniach, jakimi są: prawda relatywna, brak rozróżnienia i pluralizm dowodził, iż teksty powstałe ponad 2500 lat temu tchną aktualnością i stanowią wręcz przesłanie do kształtowania właściwych postaw dzieci i młodzieży. Konferencja zakończyła się zapowiedzią, iż będą jej kontynuacje.