pope

Diecezja Radomska

WARSZTATY BIBLIJNE Z KSIĘGĄ PSALMÓW

W poniedziałek 5 marca 2018 r. w dolnym kościele pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu odbyły się kolejne „Warsztaty Biblijne”, przygotowujące młodzież uczestniczącą w XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej pod patronatem Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Pomysłodawcą spotkań warsztatowych są ks. dr Jacek Kucharski -moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II oraz ks. lic. Marcin Rogala – asystent kościelny
w Diecezji Radomskiej Civitas Christiana. W tym roku materię konkursową stanowią: Księga Psalmów oraz List do Galatów i List do Filipian. Pierwsze spotkanie warsztatowe poświęcone było Księdze Psalmów, a poprowadził je ks. dr Jacek Kucharski. Warsztaty rozpoczęła wspólna recytacja Ps 150, po której głos zabrali ks. Marcin Rogala – asystent Civitas Christiana oraz Maria Kaszuba – przewodnicząca Rady Oddziału radomskiego Civitas Christiana. Przywitali oni przybyłych w liczbie 120 uczestników warsztatów wraz ze swoimi wychowawcami i katechetami.  Program warsztatów przewidywał zapoznanie uczestników z zagadnieniami introdukcyjnymi do Księgi Psalmów, tj. poznanie autorów księgi, czas powstania Psałterza, gatunki literackie obecnych w księdze psalmów. W drugiej części uczestnicy zapoznali się z instrumentami muzycznymi obecnymi w psalmach. Ks. Kucharski przewidział także możliwość gry na Szofarze, tj. biblijnym rogu. Słuchacze słuchali również różnych współczesnych interpretacji psalmów, recytowali je i oglądali w wersji hebrajskiej (TM) oraz greckiej (LXX). Na zakończenie warsztatowego spotkania wszyscy stanęli do wspólnej fotografii. Drugie kwietniowe warsztaty poprowadzi również radomski biblista ks. dr Zbigniew Niemirski.