pope

Diecezja Radomska

INFORMACJA X OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIJNY

INFORMACJA DOTYCZĄCA NIEDZIELI BIBLIJNEJ ,
X OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA BIBLIJNEGO, DRUGIEGO NARODOWEGO CZYTANIA PISMA ŚWIĘTEGO

Drodzy Księża,

w dniach od 15 do 21 kwietnia 2018 r.  przeżywamy w polskim Kościele pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II  Niedzielę Biblijną (15 kwietnia br.), Dziesiąty Ogólnopolski Tydzień Biblijny oraz Drugi Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego.  W tym roku przebiegał on będzie nawiązując do programu roku duszpasterskiego pod hasłem: 

„WEŹMIJCIE DUCHA ŚWIĘTEGO” (J 20,22)

         W celu ułatwienia duszpasterzom i wiernym osobistego i wspólnotowego przeżywania spotkania ze zmartwychwstałym Panem, który przychodzi wciąż  do nas w Słowie i Eucharystii, Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II przygotowało  materiały pomocnicze, tj. komentarze do Liturgii Słowa oraz propozycje katechez, celebrację Słowa Bożego, Lectio divina, Krąg biblijny,
tekst Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian.

         Informuję, że do 12 kwietnia br.,  Księża Dziekani otrzymają już  tradycyjnie komplet materiałów pomocniczych  (plakat na X Tydzień Biblijny, plakat na Narodowe Czytanie Pisma Świętego, „Przegląd Biblijny” (nr 10), Biuletyn „Narodowe Czytanie Pisma Świętego, płyta CD) dla każdej parafii.

         Uprzejmie proszę Czcigodnych Księży o ich odbiór, zapoznanie się z nimi oraz  wykorzystanie ich w czasie trwania Niedzieli Biblijnej, X Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego oraz Drugiego Narodowego Czytania Pisma Świętego. Jednocześnie zachęcam do odwiedzania ogólnopolskiej strony internetowej Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II pod adresem: www.biblista.pl

Diecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II

Ks. Jacek Kucharski