pope

Diecezja Radomska

INFORMACJA O 36. ZESZYCIE DZIEŁA BIBLIJNEGO

INFORMACJA

 

Drodzy Duszpasterze,  Moderatorzy i Katecheci,

Wydawnictwo „Biblos” pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, wydało 36. zeszyt „Kręgu Biblijnego” tj. materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich,  którzy pragną czytać Pismo Święte. Kolejny zeszyt Kręgu Biblijnego trafi do naszych wspólnot parafialnych do 12 kwietnia br.

Zeszyt 36. „Kręgu Biblijnego” rozpoczynają  „Spotkania z Ewangelią św. Marka” (część druga: rozdz. 8-11). Omówione tu zostały perykopy Markowej Ewangelii w trzech wymiarach: analiza egzegetyczna, komentarz patrystyczny oraz  wskazówki mające stanowić inspiracje do samodzielnej medytacji nad słowem Bożym. Na część drugą, tj. „Poznawać Biblię” składają się trzy artykuły: kolejny odcinek cyklu na temat wydarzeń z dziejów zbawienia – poświęcony profetyzmowi izraelskiemu po wygnaniu (Aggeusz, Zachariasz, Malachiasz); prezentacja kolejnej księgi ST – Księgi Amosa oraz Pierwszy List św. Jana. Część  trzecia zatytułowana  „Biblia i Liturgia” podejmuje temat biblijnego wymiaru Mszy św. – obrzęd Komunii św. i obrzędy zakończenia Mszy św.

Do 36. zeszytu „Kręgu Biblijnego” została dołączona płyta z nagraniami   tekstów Ewangelii według św. Marka rozdz. 8,31-11,33, które czyta Rafał Porzeziński. 

Ks. dr Jacek Kucharski

Diecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II