pope

Diecezja Radomska

X OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIJNY - INFORMACJE DLA DUSZPASTERZY

INFORMACJA DOTYCZĄCA NIEDZIELI BIBLIJNEJ ,
X OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA BIBLIJNEGO, DRUGIEGO NARODOWEGO CZYTANIA PISMA ŚWIĘTEGO

Drodzy Księża,

w dniach od 15 do 21 kwietnia 2018 r.  przeżywamy w polskim Kościele pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II  Niedzielę Biblijną (15 kwietnia br.),  Dziesiąty Ogólnopolski Tydzień Biblijny oraz Drugi Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego.  W tym roku przebiegał on będzie nawiązując do programu roku duszpasterskiego pod hasłem: 

„WEŹMIJCIE DUCHA ŚWIĘTEGO” (J 20,22)

         W celu ułatwienia duszpasterzom i wiernym osobistego i wspólnotowego przeżywania spotkania ze zmartwychwstałym Panem, który przychodzi wciąż  do nas w Słowie i Eucharystii, Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II przygotowało  materiały pomocnicze, tj. komentarze do Liturgii Słowa oraz propozycje katechez, celebrację Słowa Bożego, Lectio divina, Krąg biblijny, tekst Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian. Z  pewnością dotarły już one do naszych parafii.

Składają się na nie:

1.     Plakat na X Ogólnopolski Tydzień Biblijny

2.     Plakat na Drugie Narodowe Czytanie Pisma Świętego

3.     Przegląd Biblijny nr 10

4.     Biuletyn „Narodowe Czytanie Pisma Świętego”

5.     Płyta CD

UWAGA!

1.     Wprowadzenie do liturgii, komentarz do czytań, propozycja homilii, Modlitwa Powszechna oraz  Rozesłanie do Mszy św.  (15 kwietnia 2018 r.) inaugurującej   obchody Niedzieli Biblijnej,   X Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego z komentarzem do czytań mszalnych, Modlitwą wiernych znajduje się w Przeglądzie Biblijnym nr 10, s. 7-15.

2.     Formularz uroczystego czytania Pisma Świętego na początku Mszy św. związanego z Drugim Narodowym Czytaniem Pisma Świętego przypadającego na Niedzielę Biblijną 15 kwietnia br., znajduje się w Przeglądzie Biblijnym nr 10, s. 4-6.

Uprzejmie proszę Czcigodnych Księży o zapoznanie się z nimi oraz  wykorzystanie ich w czasie trwania Niedzieli Biblijnej, X Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego oraz Drugiego Narodowego Czytania Pisma Świętego. Jednocześnie zachęcam do odwiedzania ogólnopolskiej strony internetowej Dzieła Biblijnego im. Św. Jana Pawła II pod adresem: www.biblista.pl oraz naszej diecezjalnej strony naszego stowarzyszenia pod tym samym adresem  w dziale: Dzieło w diecezjach: diecezja radomska.

Diecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II

Ks. Jacek Kucharski

SUGESTIE PASTORALNE ZWIĄZANE Z OBCHODAMI NIEDZIELI BIBLIJNEJ

X OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA BIBLIJNEGO

ORAZ DRUGIEGO NARODOWEGO CZYTANIA PISMA ŚWIĘTEGO

(15-21 kwietnia 2018 r.)

1.     Niedziela Biblijna, podobnie jak Tydzień Biblijny jest wielkim świętem Słowa Bożego, dlatego należy zadbać, aby istotnie ono stało się centrum tego czasu.

2.     We wszystkich kościołach naszej Ojczyzny przeżywamy w dniu 15 kwietnia 2018 r. – rozpoczynając Tydzień Biblijny – drugie Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Tak swoim hasłem: „Weźmijcie Pismo Święte” jak i wybranymi do wspólnej lektury tekstami z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian nawiązuje ono do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Formularz uroczystego czytania Pisma Świętego na początku Mszy św. znajduje się w „Przeglądzie Biblijnym” nr 10, s. 4-6.

3.     Eucharystię powinna rozpoczynać uroczysta procesja wejścia (zwłaszcza w niedzielę), ze szczególnym uwzględnieniem Ewangeliarza, niesionego w sposób widoczny dla wiernych z wielkim szacunkiem.

4.     Liturgia Słowa Niedzieli Biblijnej ubogacona powinna być komentarzami do czytań mszalnych, a przynajmniej jednym odnoszącym się do całości Liturgii Bożego Słowa.

5.     Po odczytaniu Ewangelii księga Ewangeliarza powinna być położona na specjalnie przygotowanym pulpicie-ambonce w widocznym dla wiernych miejscu.

6.     Podczas trwania Tygodnia Biblijnego zachęca się duszpasterzy, aby w sprawowanej liturgii ubogacili ją krótką homilią (zob. propozycje w „Przegląd Biblijny” nr 10, ss. 7-46).

7.     W ogłoszeniach parafialnych należy gorąco zachęcić wiernych do lektury Pisma Świętego indywidualnej i w gronach rodzinnych. Dobrym wprowadzeniem tej zachęty mogłaby stać się lektura Biblii w świątyni parafialnej we wspólnocie wiernych (w tym roku zwłaszcza Listu Św. Pawła Apostoła do Rzymian), tak, jak czynią to już od kilku lat pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II niektórzy duszpasterze z wiernymi w naszej diecezji.

8.     Do lektury Pisma Świętego w trakcie trwania Tygodnia Biblijnego należy poza grupami biblijnymi włączyć inne wspólnoty parafialne, tj. Domowy Kościół, Oazę, młodzież KSM, członków AK oraz Koła Różańcowe.

9.     Tydzień Biblijny powinien znaleźć swoje odbicie w przygotowanych z tej racji w parafii różnych formach apostolatu biblijnego (lectio divina, krąg biblijny, godzina biblijna, nabożeństwo Słowa Bożego).

10.                       Księga Pisma Świętego powinna znajdować się na stałe w świątyni,
w takim miejscu, aby wierni mogli swobodnie ją czytać, również w dni powszednie.

11.                       Zachęca się gorąco duszpasterzy, aby w czasie trwania Tygodnia Biblijnego wykorzystali przygotowane przez Dzieło Biblijne materiały pomocnicze, tj. propozycje homilii, nabożeństw Słowa Bożego, konferencji biblijnych, katechez oraz innych form aktywności modlitewno-formacyjnej. Dotarły już one do wszystkich parafii naszej diecezji.

12.                       W przeżywany Tydzień Biblijny poza duszpasterzami, w sposób szczególny powinni włączyć się członkowie Dzieła Biblijnego oraz katecheci.

13.                       W kreatywnym poszukiwaniu jeszcze innych inicjatyw związanych z Niedzielą Biblijną, X Ogólnopolskim Tygodniem Biblijnym oraz Drugim Narodowym Czytaniu Pisma Świętego zachęcamy do odwiedzania strony internetowej Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II pod adresem: www.biblista.pl

Ks. dr Jacek Kucharski

Moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II