pope

Diecezja Radomska

RADOMSKIE DZIEŁO BIBLIJNE MA TRZECH NOWYCH KAPŁANÓW W STOWARZYSZENIU

RADOMSKIE DZIEŁO BIBLIJNE MA TRZECH NOWYCH KAPŁANÓW W STOWARZYSZENIU

W sobotę 27 maja 2018 r. w radomskiej katedrze pw. Opieki N.M.P. ks. bp Henryk Tomasik udzielił siedmiu diakonom święceń prezbiteratu. Są nimi: ks. Grzegorz Dąbrowski, ks. Filip Lorenc, ks. Hubert Mróz, ks. Damian Sadza, ks. Michał Ulaski, ks. Daniel Wiecheć i ks. Paweł Zubek. W opinii moderatora diecezjalnego ks. dr. Jacka Kucharskiego wszyscy neoprezbiterzy współpracowali owocnie na rzecz stowarzyszenia. Trzech spośród nich:
ks. Filip Lorenc, ks. Damian Sadza i ks. Daniel Wiecheć to byli członkowie Kleryckiego Koła Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej. Wszystkich nowym Kapłanom niech Bóg błogosławi, a Matka Kapłanów strzeże na drogach kapłańskiego życia. Szczęść Boże!