pope

Diecezja Radomska

O CZYTANIU BIBLII W DUSZPASTERSTWIE AKADEMICKIM

O CZYTANIU BIBLII W DUSZPASTERSTWIE AKADEMICKIM

W środę 23 stycznia 2019 r., w ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego przy ul Górniczej w Radomiu odbyło się spotkanie biblijne poświęcone czytaniu Pisma Świętego. Duszpasterze akademiccy zaprosili na nie biblistę i moderatora diecezjalnego Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej ks. dr. Jacka Kucharskiego. Gościa wieczoru przywitał ks. dr Arkadiusz Biernat -duszpasterz akademicki zapowiadając jednocześnie tematykę spotkania. Przy wykorzystaniu multimediów ks. Kucharski wprowadził zebranych studentów w świat czytania Biblii. Przedstawił im aż dwadzieścia propozycji czytania natchnionego tekstu. Po spotkaniu, które trwało aż 90 minut, studenci kierowali jeszcze pytania dotyczące metod spotkania z księgami Biblii. Prelekcja została nagrodzona przez słuchaczy ogromnymi brawami. Ks. Kucharski obdarował przybyłych na spotkanie zakładkami z folderem Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej, na których studenci znajdą instrukcję podręczną „Jak czytać Pismo święte?”. Zaproponował dla chętnych udział w wykładach Szkoły Biblijnej dla Dorosłych im. Św. Hieronima, które odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca na auli Jana Pawła II w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. Jak podkreślał ks. Arkadiusz Bernat-słuchacz wykładów z Biblii i uczeń ks. Kucharskiego, nie było to ostatnie spotkanie studentów uczestniczących w życiu radomskiego DA z biblistą.