pope

Diecezja Radomska

BIBLIA ŻYWE SŁOWO BOGA NA RADOMSKIM IDALINIE

BIBLIA ŻYWE SŁOWO BOGA NA RADOMSKIM IDALINIE

W czwartek 7 lutego 2019 r. w parafii pw. Św. Stefana w Radomiu (dzielnica Idalin), odbyło się kolejne spotkanie w ramach Katechezy dla Dorosłych w cyklu Biblia żywe Słowo Boga. Tym razem prelegentem był moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, wykładowca biblistyki w WSD Radom, KUL JP II oraz IT -Lwów (Ukraina), ks. dr Jacek Kucharski. Bardzo licznie zgromadzonym słuchaczom przybliżał tematykę Ziemi Świętej, w której od 25 lat prowadzi grupy pielgrzymów biblijnymi szlakami. Również tym razem dzielił się posiadaną wiedzą prezentując prelekcję multimedialną pt. Ziemia Święta – Piąta Ewangelia wciąż odkrywany świadek działalności Jezusa. Prelegenta przedstawił proboszcz parafii ks. kan. Andrzej Jędrzejewski. Ks. Kucharski dziękując za serdeczne przywitanie w części pierwszej prelekcji przedstawił słuchaczom burzliwe dzieje biblijnej ziemi współczesnego Izraela, w drugiej zaś ukazał panoramę miejsc związanych z działalnością ziemską Jezusa. Zaprosił na koniec zebranych do kolejnych pielgrzymek do Ziemi Świętej pod patronatem Dzieła Biblijnego Jana Pawła II Diecezji Radomskiej. Obecni nagrodzili wielkimi oklaskami dziękując prelegentowi za niezwykle interesujący sposób przedstawienia tematyki oraz niekwestionowaną kompetencję.