pope

Diecezja Radomska

NA ŚLADACH MOJŻESZA, ELIASZA I JANA CHRZCICIELA. PIELGRZYMKA RADOMSKIEGO DZIEŁA BIBLIJNEGO DO JORDANII

NA ŚLADACH MOJŻESZA, ELIASZA I JANA CHRZCICIELA. PIELGRZYMKA RADOMSKIEGO DZIEŁA BIBLIJNEGO DO JORDANII
 
W dniach od 4 do 11 marca 2019 r. pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej w ramach apostolatu biblijnego odbyła się pielgrzymka do Jordanii. 30 osobową grupę pielgrzymów w większości słuchaczy Szkoły Biblijnej dla Dorosłych im. Św. Hieronima, poprowadził moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego ks. dr Jacek Kucharski. Pielgrzymi wędrowali szlakami narodu wybranego, który do Ziemi Obiecanej prowadził Mojżesz. Nawiedzili terytoria zamieszkałe przez Edomitów, Moabitów i Ammonitów. Zwiedzili Tell Mar Elijas związane z prorokiem Eliaszem, Pellę i Gerasz należący do miast Dekapolu. Modlili się w sanktuarium „Matki Bożej z Gór” z chrześcijańską wspólnotą z Anjara. Zwiedzali stolicę Królestwa Jordanii Amman i nawiedzili potok Jabbok (Zakra), gdzie patriarcha Jakub walczył  z Bogiem. Zobaczyli najstarszą mapę biblijną w Madabie, a na górze Nebo w kościele poświęconym Mojżeszowi sprawowali tego dnia Eucharystię, rozpoczynając liturgiczny okres Wielkiego Postu. Przemierzyli „królewską drogę” prowadzącą od Ammanu do Akaby zatrzymując się w starożytnej twierdzy z czasów wypraw krzyżowych Kerak, a następnie zdobywali Macheront – miejsce męczeńskiej śmierci Jana Chrzciciela. Odkrywali również kulturowe walory Petry- jednego z siedmiu cudów świata i miasta Nabatejczyków. Nie mogło w programie zabraknąć Betanii nad Jordanem, gdzie Chrystus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela oraz miejsca, gdzie tradycja przyjmuje porwanie proroka Eliasza do nieba. W drodze powrotnej pojechali jeszcze już w Izraelu do starożytnej Samarii, a tam nawiedzili Sebastę oraz Górę Garizim. W programie był też Nablus-starożytne Sychem, gdzie przy studni spotkał się Jezus z Samarytanką. Lektura 4 rozdz. Janowej Ewangelii pozwoliła im na nowo odkryć wartość „Wody Żywej” (J 4,25).