pope

Diecezja Radomska

RADOMSKIE DZIEŁO BIBLIJNE NA SYMPOZJUM WE LWOWIE

W sobotę 16 marca 2019 r. w auli głównej Instytutu Teologicznego im. Św. Józefa Bilczewskiego Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego odbyła się już szósta edycja sympozjum biblijnego „Biblia, Księgą Wiary. Poprzedziła go msza św., której przewodniczył ks. bp Edward Kawa. Zgromadziło ono biblistów z głównych ośrodków naukowych w Polsce oraz Ukrainy. Pośród prelegentów znalazł się wykładowca biblistyki i moderator Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej ks. dr Jacek Kucharski (KUL, WSD Radom, IT Lwów), który wygłosił wykład multimedialny pt. Betania nad Jordanem – świadek działalności św. Jana Chrzciciela (J 1,28). Głos Ewangelii, tradycji i archeologii.  W wygłoszonym wykładzie zaakcentował szczególną więź jaka istnieje pomiędzy wiernością przekazu Biblii, Tradycji i archeologii. Podkreślił, że dzięki pracy biblistów, teologów i archeologów, pielgrzymi całego świata mogą dotrzeć do świętych miejsc związanych z Objawieniem prawdziwego Boga. Obok ks. Kucharskiego prelegentami byli: prof. dr hab. Urszula Szwarc (KUL, Lublin-Przemyśl), ks. dr hab. Roman Bogacz (UPJPII, Kraków), dr inż. Anna Maria Wajda (UPJPII, Kraków); ks. dr hab. Bogdan Zbroja (UPJPII, Kraków), ks. dr hab. Stanisław Wronka (UPJPII, Kraków), ks. dr hab. Roman Bogusław Sieroń (ZWNOS, Stalowa Wola), o. dr Janusz JanowiakOCarm (IT, Lwów) oraz ks. mgr lic. Jan Stachura (IT-Lwów).