pope

Diecezja Radomska

MISJE ŚWIĘTE Z DZIEŁEM BIBLIJNYM W RADOMIU

Parafia pw. Chrystusa Kapłana w Radomiu istnieje już dwadzieścia lat. To wspólnota od samego początku związana z Wyższym Seminarium Duchownym na terenie którego jest położona. Specyfiką tej wspólnoty jest również fakt, iż jej dr. Jacka Kucharskiego, wykładowcę biblistyki KUL JP II oraz WSD w Radomiu. Misje święte rozpoczęły się w niedzielę 31 marca 2019 r. i potrwają do 7 kwietnia br. Są to jak mówi ks. proboszcz Zenon misje święte z Biblią. Ich specyfiką jest fakt, iż każdego dnia zgromadzeni wierni czytają wspólnie Biblię i poznają proboszczem jest dyrektor ekonomiczny seminarium. Obecny ks. proboszcz Zenon Sala zaprosił do przeprowadzenia pierwszych w historii parafii misji świętych moderatora Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej ks. kolejne sakramenty Kościoła. W piątek 5 kwietnia br. na zakończenie Drogi Krzyżowej wokół seminarium, ks. bp Henryk Tomasik poświęci misyjny krzyż, który od czasu obecnych misji świętych będzie świadectwem wiary całej wspólnoty, która jest jego fundatorem. W programie misji świętych przewidziane są spotkania z młodzieżą i dziećmi. Koła Żywego Różańca poprowadzą modlitwę różańcową z adoracją. Wierni przeżyją również wraz z ich chorymi i cierpiącymi sakrament Namaszczenia Chorych. W programie przewidziany jest również dzień kapłański połączony z modlitwą za nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Małżonkowie przeżyją też odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, a na zakończenie misyjnych dni cała wspólnota, w niedzielę 7 kwietnia br. przeżyje Dzień Dziękczynienia za 20. lat istnienia parafii. Nad całym przebiegiem misji świętych patronat objęło Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej.