pope

Diecezja Radomska

NAGRODY DLA ZWYCIĘZCÓW ETAPU SEMINARYJNEGO XII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU BIBLIJNEGO

We wtorek, 2 kwietnia 2019 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu odbyło się uroczyste ogłoszenie i wręczenie nagród zwycięzcom Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego dla Alumnów Seminariów Diecezjalnych i Zakonnych na etapie seminaryjnym. Patronat nad konkursem objęło Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II we współpracy z Instytutem Nauk Biblijnych KUL, Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu oraz moderatorami diecezjalnymi Dzieła Biblijnego. Zwycięzcami etapu seminaryjnego okazali się ex aequo: PIOTR HERNIK i PATRYK KORCZ obydwaj z roku II. Oni też będą reprezentowali radomskie WSD w Warszawie na finale ogólnopolskim w dniach 10-11 maja 2019 roku (piątek-sobota), na zakończenie Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego. Drugie miejsce również ex aequo zajęli alumni Paweł Łęcki (rok V) oraz Tomasz Walasik (rok II). Nagrody książkowe ufundowane przez rektora seminarium wręczali ks. bp Henryk Tomasik oraz bp Piotr Turzyński przy udziale rektora seminarium ks. Jarosława Wojtkuna i biblistów: ks. Zbigniewa Niemirskiego, ks. Jacka Kucharskiego i ks. Sławomira Czajki.