pope

Diecezja Radomska

ZAPOWIEDŹ NIEDZIELI BIBLIJNEJ ORAZ TRZECIEGO NARODOWEGO CZYTANIA PISMA ŚWIĘTEGO

Drodzy Duszpasterze,

w III Niedzielę Wielkanocną (5 maja 2019 r.) pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II, przeżywać będziemy „Niedzielę Biblijną” pod hasłem „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi” oraz Trzecie Narodowe Czytanie Pisma Świętego, którego lekturą będzie Ewangelia według św. Jana (rozdział 1-10).Będzie to jednocześnie inauguracja XI Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego, którego hasłem są słowa zaczerpnięte z Pierwszego Listu św. Piotra „Głosili Ewangelię mocą Ducha Świętego” (1 P 1,12).

Gorąco proszę i zachęcam, aby lektura Ewangelii miała miejsce
w świątyniach i kaplicach naszej diecezji na kwadrans przed celebracją Eucharystii lub na początku Mszy Świętej (
Formularz uroczystego czytania Pisma Świętego na początku Mszy Świętej znajduje się w „Przeglądzie Biblijnym” 11 (2019) s. 4-6).

Uprzejmie proszę, aby w II Niedzielę Wielkanocną, tj. Miłosierdzia Bożego zapowiedzieć Niedzielę Biblijną oraz Trzecie Narodowe Czytanie Pisma Świętego (5 maja br.), zachęcając wiernych, aby przyszli w tą niedzielę nieco wcześniej do świątyni i włączyli się we wspólne czytanie i słuchanie Bożego Słowa.

Zaleca się, aby lekturę Ewangelii według św. Jana przed Eucharystią czytali lektorzy oraz przedstawiciele grup parafialnych istniejących we wspólnotach parafialnych (dzieci, młodzież, dorośli).

Jednocześnie informuję, że na Niedzielę Biblijną 5 maja 2019 r. oraz Trzecie Narodowe Czytanie Pisma Świętego i XI Ogólnopolski Tydzień, w celu ułatwienia duszpasterzom i wiernym osobistego i wspólnotowego przeżywania spotkania ze zmartwychwstałym Panem, który przychodzi wciąż do nas w Słowie i Eucharystii, Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II przygotowało materiały pomocnicze, tj. komentarze do Liturgii Słowa oraz propozycje katechez, celebrację Słowa Bożego, Lectiodivina, Krąg biblijny, tekst Ewangelii według św. Jana (rozdz. 1-10). Dotrą one do Księży Dziekanów po Niedzieli Miłosierdzia, tj. 28 kwietnia br. Składają się na nie:

  1. Plakat na XI Ogólnopolski Tydzień Biblijny
  2. Plakat na Trzecie Narodowe Czytanie Pisma Świętego
  3. Przegląd Biblijny nr 11
  4. Tekst Ewangelii według św. Jana (rozdz. 1-10) z komentarzami na Trzecie Narodowe Czytanie Pisma Świętego
  5. Płyta CD

Zachęceni do głoszenia Ewangelii mocą Ducha Świętego (por. 1 P 1,12) włączmy wiernych do obchodów Niedzieli Biblijnej i Trzeciego Narodowego Czytania Pisma Świętego i XI Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego.

Ks. Jacek Kucharski

Moderator Diecezjalny Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II