pope

Diecezja Radomska

INFORMACJA DOTYCZĄCA NIEDZIELI BIBLIJNEJ, XI OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA BIBLIJNEGO, TRZECIEGO NARODOWEGO CZYTANIA PISMA ŚWIĘTEGO

Drodzy Księża,

w dniach od 5 do 11 maja 2019 r. przeżywamy w polskim Kościele pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Niedzielę Biblijną (5 maja br.), Jedenasty Ogólnopolski Tydzień Biblijny oraz Trzecie Narodowe Czytanie Pisma Świętego. W tym roku przebiegał on będzie nawiązując do programu roku duszpasterskiego pod hasłem:

„GŁOSILI EWANGELIĘ MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO” (1 P 1,12)

         W celu ułatwienia duszpasterzom i wiernym osobistego i wspólnotowego przeżywania spotkania ze zmartwychwstałym Panem, który przychodzi wciąż do nas w Słowie i Eucharystii, Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II przygotowało materiały pomocnicze, tj. komentarze do Liturgii Słowa oraz propozycje katechez, celebrację Słowa Bożego, Lectiodivina, Krąg biblijny i tekst Ewangelii według św. Jana. Pomoce te, dotarły już do naszych parafii.

Składają się na nie:

  1. Plakat na XI Ogólnopolski Tydzień Biblijny
  2. Plakat na Trzecie Narodowe Czytanie Pisma Świętego
  3. Przegląd Biblijny nr 11
  4. Tekst z komentarzem Ewangelii według św. Jana
  5. Płyta CD

 

UWAGA!

1. Formularz uroczystego czytania Pisma Świętego na początku Mszy św. związanego z Trzecim Narodowym Czytaniem Pisma Świętego przypadającym na Niedzielę Biblijną 5 maja br., znajduje się w Przeglądzie Biblijnym nr 11, s. 4-6.

2. Wprowadzenie do liturgii, komentarz do czytań, propozycja homilii, Modlitwa Powszechna do Mszy św. (5maja 2019 r.) inaugurującej   obchody Niedzieli Biblijnej,   XI Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego znajduje się w Przeglądzie Biblijnym nr 11, s. 7-17.

 

Uprzejmie proszę Czcigodnych Księży o zapoznanie się z nimi oraz wykorzystanie ich w czasie trwania Niedzieli Biblijnej, XI Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego oraz Trzeciego Narodowego Czytania Pisma Świętego. Jednocześnie zachęcam do odwiedzania ogólnopolskiej strony internetowej Dzieła Biblijnego im. Św. Jana Pawła II pod adresem: www.biblista.pl oraz naszej diecezjalnej strony www.radom.biblista.pl

Diecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II

Ks. Jacek Kucharski