pope

Diecezja Radomska

PRZEDWAKACYJNA FORMACJA W OSTREJ BRAMIE

PRZEDWAKACYJNA FORMACJA W OSTREJ BRAMIE

W sobotę, 15 czerwca 2019 r. odbyła się w sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej ostatnia przedwakacyjna formacja biblijna. Tym razem miała ona bardzo uroczysty charakter. Rozpoczęła je msza św., której przewodniczył moderator diecezjalny ks. dr Jacek Kucharski, a koncelebrował neoprezbiter ks. mgr Damian Janiszewski. W homilii ks. Kucharski nawiązał do tekstów liturgicznych z uroczystości Najświętszej Trójcy. Podkreślił też, iż prawda o Najświętszej Trójcy tak mocno wpisana w codzienne życie chrześcijan jest głoszona przez kapłanów Kościoła. Dziś modlimy się w intencji ks. Damiana neoprezbitera, życząc Mu, aby w prawda o Najświętszej Trójcy towarzyszyła Mu w kapłańskim posługiwaniu. Po Eucharystii ks. neoprezbiter udzielił zebranym prymicyjnego błogosławieństwa, po którym uczestnicy spotkań biblijnych udali się do sali w Domu Pielgrzyma i wysłuchali prelekcji multimedialnej ks. dr. Jacka Kucharskiego pt. Owoce życia w Duchu Świętym: skromność i wstrzemięźliwość. Wykład pobudził obecnych do ożywionej dyskusji oraz osobistych doświadczeń odnoszących się do życia w skromności i wstrzemięźliwości. Życzenia i błogosławieństwo na wakacje moderatora diecezjalnego zakończyło biblijne spotkanie.