pope

Diecezja Radomska

FORMACJA SKARŻYSKICH RYCERZY KOLUMBA

FORMACJA SKARŻYSKICH RYCERZY KOLUMBA

Rady Rycerzy Kolumba z dekanatu skarżyskiego spotkały się w Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela 24 czerwca 2019 r. w Skarżysku-Kamiennej na okresowym spotkaniu formacyjnym. Miejscem spotkania było sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej. Kapelan Rycerzy Kolumba ks. prał Jerzy Karbownik powierzył formację moderatorowi diecezjalnemu Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II ks. dr. Jackowi Kucharskiemu. Formację rozpoczęła msza św. o godz. 18-tej, której przewodniczył ks. Jacek Kucharski a koncelebrowali: ks. Jerzy Karbownik i ks. Karol Piłat. W homilii ks. Kucharski przedstawił sylwetkę i duchowy profil Jana Chrzciciela, podkreślając, że powinien on być dla rycerzy oparciem i wzorem w dawaniu świadectwa Ewangelii. Po Eucharystii rycerska wspólnota spotkała się na kolacji, po której udała się do Domu Pielgrzyma i wysłuchała prelekcji multimedialnej ks. dr. Jacka Kucharskiego pt. Rycerz Kolumba jest patriotą. Wykład wzbudził ogromne zainteresowanie i ożywił dyskusję dotyczącą patriotyzmu w naszej Ojczyźnie. W tej też intencji obecni przeżywali Drogę Krzyżową wokół sanktuarium, którą poprowadził ks. Kucharski. Apel Jasnogórski przed obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej zakończył pierwsze formacyjne spotkanie Rycerzy Kolumba dekanatu skarżyskiego.