pope

Diecezja Radomska

RADOMSKIE DZIEŁO BIBLIJNE NA PAPIESKIEJ KONFERENCJI  W KRAKOWIE

RADOMSKIE DZIEŁO BIBLIJNE NA PAPIESKIEJ KONFERENCJI  W KRAKOWIE

40-lecie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny Jana Pawła II, która odbyła się w dniach od 2 do 10 czerwca 1979 r. stało się okazją, aby raz jeszcze wrócić i „odkryć na nowo” głębię papieskiego przepowiadania. Taki był motyw przewodni Międzynarodowej Konferencji Biblijno-Pedagogicznej pt. Biblia i społeczeństwo. Jan Paweł II – 40 -lecie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, której organizatorami byli: Instytut Nauk Biblijnych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Katedra Kulturowych i Chrześcijańskich Podstaw Edukacji Akademii Ignatianum w Krakowie, Sekcja Biblijna Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie oraz Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II Archidiecezji Krakowskiej. Konferencja odbyła się we wtorek 18 czerwca 2019 r. w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 3 w lektorium. Zgromadziła ona naukowców z Czech, Słowacji, Ukrainy i Polski. Byli wśród nich bibliści i pedagodzy z siedmiu różnych środowisk naukowych. Pośród prelegentów był ks. dr Jacek Kucharski wykładowca biblistyki WSD w Radomiu i KUL JPII i IT-Lwów, a przy tym moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej. Tematem jego wystąpienia było zagadnienie Odkrywanie korzeni początków. Jan Paweł II w pielgrzymce do Jordanii (20-21.03.2000). Niniejsza międzynarodowa konferencja biblijno-pedagogiczna była jeszcze raz potwierdzeniem geniuszu myśli i czynu wielkiego Polaka i papieża Jana Pawła II.