pope

Diecezja Radomska

Z RADOMSKIM DZIEŁEM BIBLIJNYM NA ZIEMI „PIĄTEJ EWANGELII”

W dniach od 3 do 10 września 2019 r. odbyła się w ramach apostolatu biblijnego prowadzonego w naszej diecezji pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej kolejna pielgrzymka do ziemi „Piątej Ewangelii”. Poprowadził ją przewodnik po krajach biblijnych i moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego ks. Jacek Kucharski. W pielgrzymce wzięli udział słuchacze Szkoły Biblijnej dla Dorosłych im. Św. Hieronima w Radomiu, członkowie grup stałej formacji biblijnej w parafiachoraz sympatycy Biblii z diecezji. Poszerzony program odwiedzin miejsc upamiętniających wydarzenia z życia Narodu Wybranego i ziemskiej działalności Jezusa, obejmował również cały współczesny Izrael, tj. od Galilei poprzez Samarię do Judei. Poszerzony program pielgrzymki posiadał również odwiedziny wykopalisk w Magdali, muzeum Izraela oraz Dzielnicę Ormiańską w starej Jerozolimie z katedrą, w której spoczywa głowa św. Jakuba Apostoła. Pielgrzymi spotkali się również w Betlejem w „Domu Pokoju” prowadzonym przez polskie Siostry Elżbietanki, gdzie s. SzczepanaHrehorowicz dzieliła się z nimi doświadczeniami pracy w środowisku palestyńskich rodzin. Uczestnicy pielgrzymki wsparli dzieło apostolatu Sióstr Elżbietanek przywiezionymi z Polski darami oraz ofiarami pieniężnymi. Szczęśliwi i pełni głębokich biblijnych przeżyć wrócili do swoich domów, obiecując, że dzielić się będą swoją radością, z tymi, którzy za podróżą do Ziemi Świętej tęsknią.