pope

Diecezja Radomska

„ONI TU BYLI”. W 80. ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ. WSPOMNIENIE O BIAŁOBRZESKICH ŻYDACH

„ONI TU BYLI”. W 80. ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ. WSPOMNIENIE O BIAŁOBRZESKICH ŻYDACH

 

Żydzi w Białobrzegach stanowili do wybuchu II wojny światowej bardzo znaczącą społeczność. Nic więc dziwnego, że pamięć o nich jest wciąż żywa i podtrzymywana w świadomości Białobrzeżan. Taki zamysł ich upamiętnienia towarzyszył wspólnemu projektowi, który podjęła Parafia Rzymsko-katolicka z jej proboszczem ks. kan. Arturem Hejdą oraz „Koalicja dla Młodych. Lokalna grupa działania”. Wspólny projekt nosił tytuł: „ONI TU BYLI”. Złożyły się na niego prelekcje: Białobrzescy Żydzi - dr. hab. Sebastiana Piątkowskiego – pracownika IPN w Radomiu, Biblijny Izrael. Od powołania Abrahama do Chrystusa- ks. dr. Jacka Kucharskiego – biblisty i moderatora diecezjalnego Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II, koncertTym, którzy tu byliw wykonaniu zespołu „Bene”. Spacer śladami miejsc upamiętniających życie żydowskiej społeczności w Białobrzegach, z uwzględnieniem getta zorganizowanego przez faszystowskich Niemców z komentarzem mgr Bożeny Nowakowskiej – pedagoga. Mieszkańcy Białobrzegów z zainteresowaniem odpowiedzieli na przygotowany projekt, co widoczne było w kolejnych dniach jego realizacji. Pomysłodawca ks. kan. Artur Hejda – historyk z pasji i specjalizacji, już zapowiada, iż w przyszłości chciałby wraz z białobrzeską społecznością upamiętnić tych, którzy wpisali piękną kartę pracy i życia dla Białobrzegów.