pope

Diecezja Radomska

„ŚLADAMI ŻYCIA ZBAWICIELA” INAUGURACJA SPOTKAŃ BIBLIJNYCH W SKARŻYSKU -KAMIENNEJ

„ŚLADAMI ŻYCIA ZBAWICIELA” – INAUGURACJA SPOTKAŃ BIBLIJNYCH W SKARŻYSKU -KAMIENNEJ

W niedzielę 20 października 2019 r. w parafii pw. Św. Brata Alberta w Skarżysku-Kamiennejpod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej, zainaugurowane zostały spotkania biblijne pt.„Śladami życia Zbawiciela”. Inicjatorami spotkań był moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego ks. dr Jacek Kucharski i proboszcz parafii pw. Św. Brata Alberta ks. mgr lic. Artur Fura. Pierwsze spotkanie, w formie wykładu multimedialnego na Sali św. Brata Alberta w budynku parafialnym poświęcone zostało tematyce Cztery Ewangelie – świadkami historycznego Jezusa, którą zaprezentował ks. dr Jacek Kucharski. Obecni na spotkaniu sympatycy Biblii wraz z ks. proboszczem Arturem Furą nagrodzi wykład długimi brawami. Spotkania biblijne w parafii pw. Św. Brata Alberta w Skarżysku-Kamiennejodbywać się będą w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz. 19.00 w Sali św. Brata Alberta. Zapraszamy do udziału w nich wszystkich zainteresowanych poznawaniem Biblii. Ks. proboszcz Artur Fura po zakończonym spotkaniu nie krył radości, że zaproszenie do pogłębiania znajomości Pisma świętego i duchowości biblijnej spotkało się z tak pozytywnym odzewem ze strony wspólnoty parafilanej.